Topgolf

De NGF ziet het waarborgen van topgolf tot een van haar kerntaken. Topsport boeit, topsporters zijn rolmodellen. Aansprekende prestaties worden door fans gedeeld en geven de sport aanzien. Topgolfers stimuleren andere golfers tot meer en beter golf en wekken bij niet-golfers interesse in de sport.