Terug naar Publicaties en artikelen

Erfgoedsporen in het clubhuis

13 oktober 2023

Coks Bosman, lid van de NGF Commissie Erfgoed, staat stil bij winnaarsborden in de clubhuizen van golfclubs, een belangrijk erfgoed.

Als we er specifiek naar vragen - "Hoe is het met uitingen van erfgoed in jullie clubhuis" - zal het antwoord vaak zijn: "We hebben eigenlijk niets of nauwelijks iets, op een enkele oude foto na."

winnaarsbord

Als we goed kijken zijn er in elk clubhuis bijna altijd sporen van het erfgoed van de club waarneembaar. Wat te denken bijvoorbeeld van de winnaarsborden (kampioenenborden, trofeeborden, 'clubhouse honour boards'), die vreemd genoeg trouwens bij de 'jongere' clubs vaker in groteren getale aanwezig zijn dan bij de oudere verenigingen. Een fenomeen dat zich overigens ook in andere landen exact hetzelfde voordoet.

Soms hangen zelfs de lambrisering of de balken van het clubhuis helemaal vol. Van de Maandag-Heren- of Dinsdag-Dames-wedstrijd tot de mixed greensomess en 'Early Birds' toe. Het is natuurlijk erg leuk om zo bij het lezen daarvan nog eens te mijmeren over vroegere successen of om een gast op een voorbije prestatie van jezelf te wijzen. Toch zijn dit over het algemeen 'recordings' van wat kleinere golfprestaties die niet zelden pas sinds kort verspeeld werden.

Nee, het echte erfgoed is toch de lijst of het bord met de jaartallen en de naam van de 'Primus Inter Pares van dat jaar', de 'clubkampioen’. De clubkampioen, de winnaar van het clubkampioenschap open matchplay. Bijna altijd is dat namelijk de oudste clubwedstrijd en het bord geeft zo een historische tijdslijn van de vereniging.

kampioenenbord

Het overzicht met clubkampioenen geeft aan wie, soms jaren achtereen, de 'beste' golfer of golfster van de vereniging was. Om op dat bord of die lijst te komen was, van het begin af aan, een hele prestatie (het winnen van soms een flink aantal partijen zonder handicapverrekening)  en daarmee ook een hele eer. Misschien is het juist de eerbied voor die prestatie, die eer, geweest die ervoor heeft gezorgd dat bij veel clubs over de hele wereld het bord met de clubkampioenen (m/v) het enige winnaarsbord in het clubhuis is. Andere prestaties zijn natuurlijk ook mooi maar verbleken bij 'het clubkampioenschap' (matchplay dus!), krijgen geen 'eeuwige roem' in het clubhuis en moeten het doen met een vermelding op een trofee en in het clubblad of jaarboek.

Kijkt u dus nog maar eens goed naar die lijst van de clubkampioenen in het clubhuis, zij waren het die toen ongenaakbaar de besten waren in dat jaar. Misschien komt de naam bekend voor als die van een van de oudere leden of herkent u de familienaam. Om het in perspectief te krijgen, denkt u dan ook eens na over wat er in dat jaar in de wereld of ons land gebeurde en hoe oud u toen was. De lijst met clubkampioenen is met recht een belangrijk stuk erfgoed van uw club.

Keer terug naar de pagina Onze historie - publicaties en artikelen.