Terug naar Kalender

ING Private Banking Business Boost

Hoofdsponsor van het Nederlandse Golf - ING Private Banking - heeft samen met de NGF de ambitie om de golfsport vooruit te helpen. Tijdens de ING Private Banking Golfweek wordt hier middels de Business Boost voor de tweede maal invulling aan gegeven.
Deze interactieve middag heeft als doel om clubs en banen te inspireren en te activeren op relevante thema's zoals de positionering van uw club of baan en hoe beleid te vertalen in concrete acties. Denk hierbij aan:
  • Welke pijlers zet je in als club/baan?
  • Welke stappen ga je maken?
  • Waar wil je zijn over drie jaar?
  • Waar wordt de waarde gecreëerd?
  • Voor wie doe je het?

 Business Model Inc. maakt een combinatie met het reeds bestaande Golfsport Business Model van de NGF. We gaan aan de slag om deze nieuwe manier van denken toe te passen binnen uw organisatie.

In november heeft een aantal banen en clubs reeds deelgenomen aan de Business Boost. Een impressie van deze dag is in onderstaand filmpje te zien.

Bron: NGF