Terug naar Kalender

Strategiesessie (2/3)

In september 2020 zijn er drie Strategiesessies gepland voor bestuursleden van golfclubs. Deze komen in de plaats van de bijeenkomsten die gehouden zouden worden in maart, april en mei en die afgelast moesten worden in verband met de coronacrisis.

Elke organisatie heeft een strategie nodig met helder geformuleerde doelstellingen om succesvol te kunnen zijn. In een snel veranderende maatschappij volstaat een vijf- of tienjarenplan niet meer. In dit complexe (eco)systeem is het van belang om een aantal uitgangspunten met elkaar te formuleren die houvast geven in de keuzes die we continu met elkaar moeten maken.

Het NGF-bestuur heeft in de afgelopen ALV toegezegd om samen met haar Leden, maar ook met stakeholders als NVG, PGA Holland, NGA, NOC*NSF en de overheid, in gesprek te gaan om tot een strategie met concrete kerntaken en heldere doelstellingen te komen. Daartoe organiseren wij Strategiesessies waarbij wij je input vragen.

De Strategiesessies vinden plaats in DeWeerelt van Sport in Utrecht op de volgende data:

Woensdag 16 september

  • 10.00 uur – 12.00 uur (inloop van 09.30 uur, pauze 10.45 uur)
  • 14.00 uur – 16.00 uur (inloop van 13.30 uur, pauze 14.45 uur) 

Vrijdag 18 september

  • 13.00 uur – 15.00 uur (inloop van 12.30 uur, pauze 13.45 uur)

Per sessie kunnen maximaal 20 personen deelnemen, zo kunnen we 1,5 meter afstand waarborgen.

Inschrijven? Stuur uiterlijk 10 september een mail aan Daniella Demont en geef op aan welke sessie je wilt deelnemen. Ter voorbereiding op de Strategiesessie krijg je van tevoren documentatie opgestuurd. 

Voor alle bijeenkomsten, inclusief de ALV op 19 september, raadpleeg de kalender van de NGF.