Terug naar Kalender

Algemene Ledenvergadering

Door de coronamaatregelen van de overheid en de gezondheidsrisico’s die elke bijeenkomst met zich meebrengt, acht het bestuur van de NGF het niet verantwoord om fysiek bijeen te komen voor de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de NGF organiseert de najaars-ALV van 2020 daarom elektronisch. Dat gebeurt op zaterdag 21 november 2020 van 10:00 uur tot 11:30 uur.

Het bestuur is door de tijdelijke wet digitale besluitvorming bevoegd te besluiten om een digitale ALV uit te roepen. We hopen op begrip voor dit besluit. Indien u toch bezwaar hebt tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dat graag onder vermelding van de redenen. U kunt uw bezwaar sturen aan Daniella Demont.

De leden ontvangen uiterlijk op 29 oktober per mail de officiële uitnodiging voor deze digitale ALV, alsmede de agenda, notulen van de vorige ALV en de deelname- en stemprocedure.

Aanmelden

Aanmelden is al mogelijk voordat u de officiële uitnodiging krijgt. Stuur hiervoor een mail aan Daniella Demont. Vermeld alstublieft uw naam, mailadres en functie op de club. U ontvangt dan de Zoom-link die nodig is om deel te nemen aan de online bijeenkomst en instructies hoe de online meeting werkt.

Budgettoelichtingsessies

Er zijn in de aanloop naar de ALV twee budgettoelichtingsessies. In deze digitale bijeenkomsten worden de budgetten van 2021 toegelicht door Marise Blom en Jeroen Stevens. Klik voor aanmeldingen op een van de data.

De voorjaars-ALV van 2020 (digitaal georganiseerd op 19 september) is hier terug te kijken. Jaarverslagen van 2019 zijn hier terug te vinden.