Terug naar Kalender

Nationaal Golf & Groen symposium Digitaal

Het Nationaal Golf & Groen symposium van 2021 in Hotel Theater Figi in Zeist wordt uitgesteld naar volgend jaar. Op 14 december is er wel een digitale bijeenkomst.

Het Nationaal Golf & Groen symposium van 2021 zou plaatsvinden op 14 december in Hotel Theater Figi in Zeist onder de titel 'Een golf van verandering - inspelen op klimaatverandering en de opleving van golf'. Maar vanwege het hoge aantal coronabesmettingen acht de organisatie het niet verantwoord om op 14 december bijeen te komen. Er is wel vast een nieuwe datum geprikt voor de fysieke bijeenkomst: dinsdag 8 maart 2022. Zet deze datum vast in je agenda! Aanmelden voor 8 maart kan nu al. Ga hiervoor naar de website nationaalgolfengroensymposium.nl.

14 december: Nationaal Golf & Groen symposium Digitaal

Op 14 december 2021 organiseert de Golfalliantie (NGA, NVG en NGF) wel - net als vorig jaar - een digitale bijeenkomst. De online editie op 14 december is gratis en begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Meld je aan voor het Nationaal Golf & Groen symposium Digitaal op 14 december op de website nationaalgolfengroensymposium.nl. Je ontvangt dan kort van tevoren de Zoom-link die je nodig hebt om deel te nemen. (Iedereen die zich voor 30 november al had ingeschreven voor de fysieke bijeenkomst staat automatisch ingeschreven voor de online sessie op 14 december. Afmelden kan door een mail te sturen.) 

Het programma op 8 december:

Inleiding - Jannes Landkroon, voorzitter van de NGA

Carla Grashof-Bokdam & Friso van der Zee – Vergroten biodiversiteit in grasvegetaties; hoe pak ik dit aan?

In het landelijk gebied is de biodiversiteit sterk achteruit gegaan. Zware bemesting en bestrijdingsmiddelen hebben voor een grote afname van onder andere plantensoorten en insecten gezorgd. Lintvormige elementen als wegbermen, slootkanten en dijken zijn vaak de enige plekken waar soorten kunnen leven waarvoor elders in het agrarisch landschap geen plaats meer is. Vaak zijn dit grasachtige vegetaties. Ook graslanden op golfterreinen kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Maar wat is belangrijk bij biodiversiteit op golfterreinen? Wat is een goed beheer, moet je wel of niet gaan inzaaien en waar moet je dan op letten? En hoe stimuleer je zowel flora als fauna? Hoe stimuleer je natuurlijke plaagbestrijding zonder chemische middelen? Diverse aspecten van biodiversiteit in graslanden zullen aan de orde komen in deze lezing. Carla Grashof-Bokdam en Friso van der Zee zijn van de Wageningen University & Research, namens de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit

Erno Bouma – Het weer kun je niet veranderen, wel hoe je er op inspeelt!

Erno is een agrometeorologisch specialist. In andere woorden: hij weet alles van het verband tussen het weer enerzijds en ziekten en plagen anderzijds. Erno heeft een adviesbureau en is onder meer auteur van de praktische gids ‘Weer en gewasbescherming’. Op 14 december vertelt hij hoe het met behulp van weerdata gemakkelijker is om gewassen gezond te houden. Ook gaat Erno in op de gevolgen van de klimaatverandering, want ander weer heeft grote invloed op de ziekten en plagen in gewassen waarmee we te maken hebben.

Afsluiting  - Jannes Landkroon

Het volledige programma met tijden op 14 december volgt zo snel mogelijk. 

Achtergrond

Lees hier meer over het jaarlijkse Nationaal Golf en Groen Symposium.

Nationaal Golf & Groen symposium 2022