Terug naar Kalender

Besturen in golf

De NGF wil nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten. Ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager.

Daarnaast wordt er verteld wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt. De inhoud van de workshop Besturen in golf bestaat uit: 

  • een introductie in wereld van golf (organisaties, cijfers, etc.);
  • (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst;
  • actuele en relevante dossiers in de nabije toekomst.

Om een goed beeld te krijgen van de deelnemers verzoeken wij je vriendelijk om bij aanmelding (zie knop in oranje balk) je antwoorden op onderstaande vragen te geven. 

  • wat is je functie op de club?
  • hoe lang zit je in het bestuur of in de betreffende commissie van de club?
  • zijn er zaken die je graag aan bod wilt laten komen?
  • heb je specifieke vragen?

Meerdere workshops in 2023

De workshop Besturen in golf vindt dit jaar meerdere keren plaats. Bekijk de NGF-kalender om je voor een van deze data in te schrijven.

De workshops worden afgesloten met een borrel of een broodje, afhankelijk van de tijd van de workshop. En zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus geef je op tijd op. De workshop heeft een interactief karakter, er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en het delen van kennis met mede(/aspirant)-bestuursleden.

Een artikel over bestuurlijke vernieuwing