Terug naar Kalender

Besturen in golf

De NGF wil nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten. Ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager.

Daarnaast wordt er verteld wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt. De inhoud van de workshop Besturen in golf bestaat uit:

  • De actuele stand van zaken in de golfmarkt inclusief cijfers en feiten
  • (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst
  • actuele en relevante dossiers in de nabije toekomst 

Workshops in 2020

De workshop Besturen in golf wordt in 2020 meerdere keren georganiseerd, kijk voor de andere data op de NGF-kalender. De workshops worden afgesloten met een borrel of een broodje (afhankelijk van de tijd van de workshop) en er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus wees er snel bij! De workshop heeft een interactief karakter, er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en het delen van kennis met uw mede(/aspirant)-bestuursleden.

Woensdagen van 14.00 -17.00 uur:

  • 18 november

Zaterdagen van 10.00 - 13.00 uur: 

  • 3 oktober

Een artikel over bestuurlijke vernieuwing