Terug naar Kalender

Besturen in golf (AFGELAST)

De NGF-bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bijeenkomen worden tot 1 juli 2020 afgelast. Hierdoor zal ook de Workshop Besturen in golf op 6 juni a.s. niet plaats kunnen vinden.

Sommige geplande NGF-activiteiten gaan wel door in een online vorm en er worden ook nieuwe webinars en online trainingen georganiseerd. Raadpleeg hiervoor de kalender van de NGF en ons overzicht van alle afgelaste NGF-activiteiten.

Graag wijzen wij u op de na 1 juli geplande Workshops Besturen in golf:

  • Woensdagen van 14.00 - 17.00 uur: 19 augustus, 18 november met afsluitende borrel
  • Zaterdagen van 10.00 - 13.00 uur: 3 oktober, 12 december met afsluitende lunch

De workshop Besturen in golf wordt georganiseerd in DeWeerelt van Sport. Zie hiervoor ook de kalender van de NGF.

U kunt zich hiervoor nog inschrijven onder het voorbehoud dat deze wel kunnen plaatsvinden. Aanmelden kan via mail onder vermelding van naam, functie, e-mailadres, naam golfclub en datum van deelname.

Op ngf.nl/corona vindt u meer informatie over het coronavirus en de gevolgen voor de golfsport. Bekijk ook onze FAQ

Besturen in golf

De NGF wil nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten. Ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager. 

Daarnaast wordt er verteld wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt. De inhoud van de workshop Besturen in golf bestaat uit:

  • De actuele stand van zaken in de golfmarkt inclusief cijfers en feiten
  • (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst
  • actuele en relevante dossiers in de nabije toekomst 

Workshops in 2020

De workshop Besturen in golf wordt in 2020 meerdere keren georganiseerd, kijk voor de data op de NGF-kalender. De workshops worden afgesloten met een borrel of een broodje (afhankelijk van de tijd van de workshop) en er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus wees er snel bij! De workshop heeft een interactief karakter, er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en het delen van kennis met uw mede(/aspirant)-bestuursleden. 

Een artikel over bestuurlijke vernieuwing