Terug naar Kalender

Besturen in golf

De NGF wil nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten. Ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager.

Daarnaast wordt er verteld wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt. De inhoud van de workshop Besturen in golf bestaat uit:

  • De actuele stand van zaken in de golfmarkt inclusief cijfers en feiten
  • Marktontwikkelingen van nu en in de toekomst
  • Bespreken van actuele en relevante bestuur-dossiers 

Meerdere workshops in 2021

De workshop Besturen in golf wordt in 2021 meerdere keren georganiseerd, kijk voor de andere data op de NGF-kalender. De workshops worden afgesloten met een (online)borrel of een broodje, afhankelijk van de coronasituatie en de tijd van de workshop. En zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus geef je op tijd op. De workshop heeft een interactief karakter, er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en het delen van kennis met mede(/aspirant)-bestuursleden.

Een artikel over bestuurlijke vernieuwing