Terug naar Kalender

Golfen met een beperking

Samen met het Fonds Gehandicaptensport organiseert de NGF een online workshop ‘Golfen met een beperking’. Deze workshop is gericht op golfclubs en -banen waar met mensen met een beperking reeds terecht kunnen, maar ook op clubs en banen die de interesse/intentie hebben hier iets voor op te zetten.

In de interactieve workshop leggen we uit wat er voor nodig is om het aanbod voor golfers met een beperking op jouw club of baan zo goed mogelijk neer te zetten. We geven je praktijkvoorbeelden en laten professionals uit het werkveld aan het woord.

Tijdens het centrale gedeelte in de workshop worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken:

 • Golfen met een beperking in Nederland. Denk daarbij aan:
  • Missie en visie
  • Landelijke situatie
  • Definitie golfers met een beperking
  • Ondersteuningsvormen.
 • Het opzetten van samenwerkingen met gemeente & revalidatiecentra.

Daarna zijn er break-out sessies waarbij je specifieker ingaat op een van de gekozen onderwerpen:

 • Het werven van sporters en wat hiervoor nodig is
 • Het opstellen van een jaarplan zodat je gericht te werk kan gaan

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven.

Praktische informatie:

 • Datum en tijd: 11 februari 2022 van 14:00 uur tot 16:00 uur.
 • De workshop vindt online plaats via Zoom.