Terug naar Over de NGF

NGF aansprakelijkheidsverzekeringen voor golfbanen en -verenigingen

Mede vanwege aangekondigde premiestijgingen en diverse dekkingsbeperkingen heeft de NGF besloten de huidige (collectieve) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op te zeggen en een nieuwe verzekering af te sluiten bij tussenpersoon Zeker in Sport.

Tot 1 januari 2023 had de NGF deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering lopen via AON bij Nationale Nederlanden. Hierbij zat ook een een secundaire dekking met betrekking tot bedrijfsaansprakelijkheid van niet-commerciële aangesloten golfverenigingen, en een secundaire dekking met betrekking tot aansprakelijkheid voor golfers (leden NGF).

Belangrijkste veranderingen

Voor de golfer
De NGF heeft nu collectief een secundaire sport- en speldekking afgesloten voor alle golfers die bij de NGF zijn aangesloten. De bedoeling is binnen 6 tot 12 maanden deze dekking te verleggen naar de baan waar de golfer speelt. Voorwaarde daarbij is dat vrijwel alle golfbanen in Nederland gebruik gaan maken van deze nieuw af te sluiten polis.
Meer informatie over de sport- en speldekking voor golfers? klik hier

Voor de golfbaan en golfvereniging

Vanaf 1 januari 2023 biedt de NGF geen dekking meer voor de bedrijfsaansprakelijkheid van haar aangesloten golfbanen en verenigingen. Een rondje langs de velden leerde dat de meeste golfbanen zelf al jarenlang een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en daarmee feitelijk dubbel verzekerd waren. Wat echter ook duidelijk werd is dat geen enkele golfbaan die wij hebben gesproken over een sport- en spel dekking beschikte.De nieuwe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sorteert voor op een mantelverzekering. Dat wil zeggen dat aangesloten golfbanen en golfverenigingen kunnen intekenen om deel te nemen aan deze verzekering, die wel sport- en speldekking meeverzekert voor de golfers die op hun golfbaan spelen.Meer informatie over premies en voorwaarden volgt. Omdat het tijd kost om deze mantel goed te organiseren, is het streven om deze tussen juli en december 2023 in te laten gaan.

Wil je als club of baan deelnemen aan de mantel, én heb je vanaf 1 januari 2023 geen eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan kan tegen een gering bedrag voor deze periode een overbruggende dekking worden geboden. Neem hiervoor contact op met info@zekerinsport.nl onder vermelding van NGF bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor golfbanen en verenigingen.

NGF aansprakelijkheidsverzekeringen

Welk verzekeringen komen te vallen onder het mantelcontract?

(Bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering
Als golfbaan of golfvereniging kunt u om allerlei redenen aansprakelijkheid worden gesteld door leveranciers, bezoekers, of door uw eigen leden. Dit soort claims kunnen een behoorlijk impact op uw bedrijfsvoering hebben. Daarnaast kunnen ook uw sporters of vrijwilligers aansprakelijk worden gesteld door derden. Een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering kan een claim natuurlijk niet voorkomen, maar de financiële gevolgen wel beperken. Voor een golfbaan- of vereniging is een aansprakelijkheidsverzekering dan ook een onmisbare verzekering. Hierin is tevens een sport- en speldekking opgenomen, zodat schade toegebracht door leden tijdens het golfen is meeverzekerd (bij de overgrote deel van de verzekeraars is dit juist uitgesloten) .

De premie van deze verzekering is inclusief een korting van € 500 per jaar vanuit de NGF ongeveer € 500 per jaar (niet collectief afgesloten normaal +/- € 2.000 tot € 1.500 per jaar)

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van een bestuurder als hij aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of nalaten bij zijn organisatie. De verzekering geeft namelijk dekking bij onbehoorlijk bestuur (plichtsverzuim, onachtzaam handelen, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring). Dit is zowel voor bestuurders van verenigingen als stichtingen of BV’s relevant.

De WBTR, die per 1 juli 2021 in werking is getreden, heeft als gevolg dat:

  • bij faillissement van de vereniging, stichting of BV direct aangenomen mag worden dat er sprake is geweest van wanbestuur waarvoor de bestuursleden aansprakelijk gesteld kunnen worden.
  • de hoofdelijke aansprakelijkheid vastgelegd is, hetgeen betekent dat het hele bestuur aansprakelijk is en de fouten had kunnen voorkomen. Hierbij mag ook beslag worden gelegd op het privévermogen.

Omdat bovenstaande een behoorlijke verzwaring kan betekenen voor de verantwoordelijkheid van de bestuursleden van bij ons aangesloten entiteiten adviseren we sterk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook voor deze verzekering zal de NGF een collectieve mantelverzekering afsluiten, waarop ingetekend kan worden.

De premie van deze verzekering is ongeveer € 150 per jaar (niet collectief afgesloten normaal +/- € 300 tot € 500 per jaar).

Overige verzekeringen
Naast bovenstaande twee aansprakelijkheidsverzekeringen kunt u eventueel ook de volgende verzekeringen afsluiten via ons tussenpersoon Zeker in Sport:

  • Ongevallenverzekering voor leden en/of vrijwilligers: een dergelijke verzekering biedt een vaste uitkering indien de verzekerde blijvend letsel oploopt of overlijdt.
  • Gebouwenverzekering
  • Inventarisverzekering
  • Evenementenverzekering
  • Cyberrisico

Verzekering afsluiten?

Omdat iedere golfvereniging anders is, zijn bovengenoemde verzekeringen echt maatwerk qua gewenste dekkingen, voorwaarden en daarmee ook de premie. Neem voor meer advies en mogelijkheden contact op met Zeker in Sport, dé tussenpersoon die zich richt op sportbonden, sportverenigingen en sporters (088-5056866).