Terug naar Nieuwsoverzicht

Golf voor mensen met een beperking: goed voorbeeld doet volgen

5 december 2017

Ieder jaar organiseert de NGF een workshop 'specialisatiedag golf voor mensen met een beperking’ met als doel om golfclubs en –banen te informeren en inspireren. Informeren over de mogelijkheden die er in de golfwereld en daarbuiten zijn om voor deze doelgroep een sportaanbod te organiseren. Inspireren aan de hand van goede voorbeelden die er inmiddels al volop zijn om concreet aan de slag te kunnen met deze doelgroep binnen het sportaanbod van de club.

Verschillende sprekers van binnen en buiten de golfmarkt gaven de specialisatiedag inhoud. Zo trapte NOC*NSF-adviseur Heleen Moes af door de doelgroep onder de loep te nemen. 'Er zijn in Nederland al jaren rond de 1,7 miljoen mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. 14% hiervan is lid van een sportclub ten opzichte van 44% van de mensen zonder beperking. Veel seniorenleden in de golfsport vallen ook onder de doelgroep, het is dus zaak om deze mensen binnen de club te houden'.
Het totale sportaanbod voor mensen met een beperking in Nederland is te vinden via www.sportopdekaart.nl

Voorbeelden van golfclubs

Golfprofessional Dirk Sandee is aantal jaar terug de samenwerking aangegaan met revalidatiecentrum de Trappenberg en Special Olympics om mensen uit het revalidatiecentrum naar de golfbaan te krijgen.

Stapsgewijs werden de mensen in golf geïntroduceerd. Eerst in hun vertrouwde omgeving in het revalidatiecentrum, daarna onder begeleiding op de golfbaan, tot uiteindelijk zelfstandig lidmaatschap van de club. Spandersbosch werkte hier uitstekend in mee door de locatie en vrijwillige ondersteuning beschikbaar te stellen. 

‘Het is belangrijk om de doelgroep zichtbaar te maken binnen de club’

Anita Suijkerbuijk, contactpersoon voor G-Golf bij Prise d’Eau, legt uit dat het initiatief bij hun is ontstaan vanuit de club zelf. Er was een groepje vrijwilligers en een golfleraar die opgeleid was om met mensen met een beperking te werken. Na een pilot is de doelgroep een structureel onderdeel van de golfclub geworden.
De gemeente Tilburg heeft geholpen met een startsubsidie en de ‘Vrienden van het G-Golf’ zijn opgericht voor mensen die graag iets voor de doelgroep willen doen.

‘De ballen met G-Golf logo zijn verkocht tijdens de eerste wedstrijd. Binnen no-time waren ze uitverkocht!’

Nick Goedhart van Stichting Golfen Zonder Grenzen licht toe hoe ze op golfclub het Woold een missie hebben voor mensen met een beperking. Samen met andere golfverenigingen organiseren zij wedstrijden, toernooien en competities voor de doelgroep en bieden ze kennismakingscursussen voor nieuwe golfers. Ook hebben ze hun eigen paragolfer die ze, naast het gebruik op hun eigen baan, ook uitlenen aan andere banen.

Golf fondsen en stichtingen

Het Fonds Gehandicaptensport ondersteunt diverse sportclubs en organisaties bij het opzetten van gehandicaptensport, zo ook golfclubs. Monique Kalkman legt uit dat het fonds sportevenementen financiert en subsidies beschikbaar stelt aan sportorganisaties. Daarnaast werken ze mee aan de werving van deelnemers voor de verschillende evenementen en het aangepast sportaanbod in Nederland via het nieuwe platform  www.UniekSporten.nl

Specifieker voor alleen de golfsport is de stichting Golf voor Gehandicapten opgericht. Op twee golfbanen in Nederland en in samenwerking met het Sophia Revalidatiecentrum geeft de stichting golfles onder leiding van golfprofessional José Loomans. De lessen zijn in kleine groepjes waardoor de deelnemers in sommige gevallen letterlijk en figuurlijk stappen kunnen zetten. 

'Een van de deelnemers begon in zijn scootmobiel en kan nu zo goed als zelfstandig een 9-holes ronde spelen'
Stichting Going4Golf stimuleert iedereen met een beperking die wil gaan golfen met clinics en demonstraties.

Kijk op het Informatieplein onder het project 'golfen met een beperking' voor de presentaties van de workshop van 2017