Terug naar Nieuwsoverzicht

Pesticidevrij beheer golfbanen in Noord-Brabant

3 juli 2017

Tijdens een door de NGF georganiseerde bijeenkomst om ervaringen m.b.t. pesticidevrij beheer van golfbanen in Noord-Brabant onderling met elkaar te delen, werden verschillende presentaties gegeven. Gezien de reeds ontwikkelde oplossingsrichtingen en concreet behaalde resultaten op meerdere golfbanen (de innovators die de Green Deal Sportvelden-opdracht in de praktijk brengen en knelpunten aanpakken richting structurele kwaliteit) stelt de NGF de prominente rol van leveranciers in het pilotproject Schoon Water voor Brabant op golfbanen aan de kaak.

De NGF ziet daarin reden om haar betrokkenheid bij de pilots te staken, te meer ook omdat niet gewerkt wordt met een referentiekader, een nulmeting en een even gedegen als laagdrempelige monitoring. Hierdoor ontstaat ruis. De NGF blijft uiteraard wel benieuwd naar gevalideerde innovaties die uit het pilotproject Schoon Water voor Brabant op golfbanen voortkomen en ziet hiervoor graag een aanmelding bij het Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden tegemoet.

Ervaringen uitwisselen m.b.t. pesiticidevrij beheer golfbanen in Brabant