Terug naar Nieuwsoverzicht

Zomeroverleg: NGF blijft in beweging

21 juli 2017

Een groot aantal vertegenwoordigers (meer dan 50) van de Nederlandse golfclubs discussieerde op Prise d'Eau over nieuwe ontwikkelingen in golf en de plannen van het NGF-bestuur. De aanpassingen van de statuten: het was geen nieuw punt op de agenda van de NGF, maar gezien het belang voor golf in het algemeen en de Federatie in het bijzonder is het wel zaak om inhoud en proces goed te bewaken.

Dat is dan ook de reden dat het bestuur van de NGF de clubs - de Leden - goed en volledig informeert om er zo voor te zorgen dat de besluitvorming tijdens de in november te houden Algemene Ledenvergadering goed verloopt en dat er overeenstemming is over de nieuwe statuten. Enkele belangrijke punten die ten grondslag liggen aan de voorgestelde wijzingen:

  • het onderscheid tussen A-, B-, C- en D-clubs komt te vervallen;
  • de eisen voor clubs om het lidmaatschap van de NGF te verkrijgen, worden zwaarder;
  • er komt een mogelijkheid om Geassocieerd Lid te worden.

Onderzoek naar het imago van golf

In opdracht van de NGF heeft het onderzoeksbureau Nielsen Sports een onderzoek gehouden onder Nederlanders - golfers en niet-golfers - tussen 16 en 65 jaar. Net als uit voorgaande onderzoeken blijkt dat golf nog steeds een elitair imago heeft, maar ook dat bijna 2,7 miljoen Nederlanders in ieder geval enigszins tot zeer geïnteresseerd zijn in golf. De verbreding van golf en het verlagen van drempels is een van de hoofddoelen uit meerjarenplan van de NGF. Door de komende jaren regelmatig onderzoek te laten verrichten door Nielsen Sport kan goed worden gemeten of het beleid vruchten afwerpt.

Players 1st

Vanzelfsprekend is het ook noodzakelijk dat clubs weten wat hun leden en hun gastspelers bezighoudt. Wat denken zij over hetgeen hun club biedt? Wat is hun mening over de uitvoering van het beleid? Players 1st biedt tal van tools om dit allemaal te meten. Zestig clubs doen inmiddels mee en het blijkt dat de respons op de verstuurde enquêtes hoog is. Dat betekent dus dat er een goed beeld ontstaat over het oordeel en de wensen van de individuele golfers.

2018

Omdat regeren vooruitzien is en een gezond financieel beleid de basis is voor de uitvoering van de ambitieuze plannen, lieten NGF-voorzitter Willem Zelsmann en NGF-directeur Jeroen Stevens zien dat er later dit jaar voor 2018 een sluitende begroting kan worden gepresenteerd, zonder dat bijdrage per golfer zal worden verhoogd. Juist omdat de Federatie zo actief is, moet veel aandacht worden besteed aan de dienstverlening aan en de communicatie met de clubs. Dat is ook een belangrijke reden dat de nieuwe website NGF.nl binnenkort wordt gelanceerd (bij het lezen van het bericht is dit al het geval).