Terug naar Nieuwsoverzicht

Terugblik Algemene Ledenvergadering NGF

Een gezonde Koninklijke Nederlandse Golf Federatie kijkt met optimisme naar de toekomst, zo bleek afgelopen weekend bij de Algemene Ledenvergadering in Bussum.

De laatste jaren zijn door de NGF tal van nieuwe projecten opgestart en ideeën gelanceerd. Die moeten er toe leiden dat niet alleen meer mensen gaan beginnen met golf, maar ook behouden blijven voor deze prachtige sport.

Het bestuur wees wel op de rol die de clubs en de banen samen met de NGF moeten spelen om het beleid tot een echt succes te maken. Dat is van belang om meer nieuwe golfers geïnteresseerd te krijgen en hen uiteindelijk ook aan de sport te verbinden.

Het jeugdproject RAAK! biedt de clubs bijvoorbeeld de mogelijkheid om niet-golfende kinderen van 6 tot en met 12 jaar in aanraking te brengen met golf, op de banen zelf en op vijf grote sportieve evenementen waar zo’n twintigduizend bezoekers kunnen worden begroet. De NGF helpt zo mee om kinderen te werven.

'De NGF levert de infrastructuur', lichtte bestuurslid Dricus Prins, die breedtesport in zijn portefeuille heeft, toe. 'Maar niet de kinderen. Clubs moeten hier veel tijd en effort in stoppen willen we het echt lagen slagen.'

Volgens het NGF-bestuur geldt dit ook voor het 'Sportief Beleid' waaronder De Golf Academie en de app van GOLF.NL (GOLF.NL/app) vallen, dat golfers helpt om golfers meer en beter te laat golfen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een beter spelniveau vaak ook inhoudt dat men golf minder snel vaarwel zegt.

Prins: 'De Federatie levert de materialen, de ideeën, de infrastructuur, maar kan het niet alleen uitvoeren en tot een succes maken. Ook hier geldt voor de clubs, golfbanen en golfprofessionals dat ze hier veel tijd en energie aan moeten besteden.'

De aankomende vereenvoudiging van de regels (2019) heeft volop de aandacht van de NGF, al wordt pas volgend jaar duidelijk hoe die verandering er uit gaat zien. Een andere ingrijpende wijziging: het nieuwe World Handicap Systeem dat in 2020 wordt gelanceerd. Hier zijn nog geen exacte details van bekend. De NGF zal alle golfers en clubs helpen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Financieel gezien staat de NGF er goed voor, zo bleek uit de door de vergadering goedgekeurde cijfers over 2016.  Wel wees het bestuur er op dat de inkomsten in 2018 wellicht wat dalen. Dat zal mogelijk gevolgen hebben voor de uitgaven in dat jaar.

Leden van Verdienste

Twee mensen die veel hebben gedaan voor de bevordering van het duurzame karakter van golf werden in het zonnetje gezet: Marieke van Rhijn en Pieter Aalders, die tot Lid van Verdienste werden benoemd.

Van Rhijn heeft als bestuurslid zes jaar de groene en duurzame portefeuille beheerd. 'En dat deed ze meer dan uitstekend', aldus NGF-voorzitter Willem Zelsmann. 'In een tijd van vernieuwing heeft Marieke van Rhijn de achterban van de NGF er van overtuigd dat een duurzame aanpak noodzakelijk is. Niet alleen voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties.' Marieke van Rhijn wordt als bestuurslid opgevolgd door Richard Kooloos.

Pieter Aalders was niet alleen in naam voorzitter van de Dutch Turfgrass Research Foundation (DTRF), hij was ook dé man die een onmisbare rol speelde bij de wetenschappelijke aanpak van een groen en duurzaam beleid.

Zelsmann: 'Aalders zorgde er ook voor dat de NVG (baaneigenaren) en de NGA (greenkeepers) en de NGF op dit gebied goed samenwerken en dat de Wageningen Universiteit een cruciale rol is gaan spelen. Dat leidde uiteindelijk tot de totstandkoming van de eerste Leerstoel Turfgrass Sciences in Europa.'

De volgende algemene ledenvergadering van de NGF staat gepland op 25 november 2017. 

Enkele tweets die zijn gestuurd op de dag van de ALV:


en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.