Terug naar Nieuwsoverzicht

Vijf sportbonden bundelen krachten op Papendorp

2 juli 2017

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), het Watersportverbond en de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) verhuizen per 1 november 2017 naar een gezamenlijk kantoor in Utrecht. Aan de Orteliuslaan op Papendorp te Utrecht gaan zij hun krachten bundelen.

De NGF, KNHB, NSkiV, Nevobo en het Watersportverbond hebben besloten met elkaar een pand te betrekken om over de grenzen van de eigen organisaties heen samen te werken. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn openheid, flexibiliteit en bereidheid om informatie met elkaar te delen. Van elkaar leren en elkaar sterker maken, is daarbij het leidende principe. De bonden werken op dit moment aan een optimale inrichting van het pand om elkaar te kunnen versterken en zo nog beter te kunnen anticiperen op de behoeftes van verenigingen, sporters en belanghebbenden. Gezamenlijk vertegenwoordigen de vijf sportbonden ruim 910.000 sporters in Nederland.

Naast de vijf bonden zullen ook andere aan de sport gerelateerde organisaties gebruik gaan maken van de kantoorfaciliteiten die het pand te bieden heeft. Het samenwerkingsverband wil hiermee, in het verlengde van de Transitie in de Sport, een katalysator zijn om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de georganiseerde sport voor staat.

“Het is een strategische keuze om met een aantal bonden samen te gaan. De ontwikkelingen in de sport gaan snel. Hiervoor is samenwerking en schaalvergroting van belang”, aldus Jeroen Stevens, directeur van de NGF. De identiteiten en organisatiestructuren van de samenwerkende bonden blijven daarbij ongewijzigd en herkenbaar.

Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo, vult aan: “Onze overtuiging is dat we vanuit kracht allemaal iets unieks inbrengen in dit samenwerkingsverband. Niet alleen om onze eigen sporten te versterken, maar ook om de kracht waar we als collectief voor staan verder uit te bouwen. De gemeenschappelijke ambitie, energie en het enthousiasme zijn groot. We hebben er erg veel zin in.”

Voor de KNHB past deze stap bij haar Strategie 2020, op weg naar een netwerk- en servicegerichte organisatie. “Op die ontwikkeling sluit de nieuwe huisvesting en samenwerking met deze bonden volledig aan. Wij zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken en streven naar meer kennisdeling en meer verbinding met collega-bonden en andere stakeholders, om op die manier de dienstverlening aan onze verenigingen en de doelgroepen daarbinnen te verbeteren", aldus Erik Gerritsen, directeur van de KNHB.

Wat Frits Avis, algemeen directeur van de NSkiV, betreft: “De vijf bonden bedienen nu reeds sporters met min of meer hetzelfde maatschappelijk profiel. Het is dan ook een logische stap om de krachten te bundelen.” Daarnaast geeft hij aan dat: “Het nieuwe pand alles in zich heeft om door het open karakter een nieuwe ‘Sport Hub’ in Nederland te worden, waar nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.” 

“Het is fantastisch te constateren dat alle medewerkers dit initiatief toejuichen en deze stap volledig ondersteunen. We kijken met elkaar uit naar intensieve samenwerking, waarbij de grootste gemeenschappelijke deler is dat deze stap niet alleen bijdraagt aan onze koers van de komende jaren, maar ook de totale Nederlandse sport vormgeeft en versterkt. Het nieuwe pand voldoet aan alle vormen van het nieuwe werken en is een mooie centrale plek om vrijwilligers en andere mensen vanuit het hele land te ontvangen”, licht Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond, toe.

Transitie
Er is veel geschreven en gesproken over de Transitie in de Sport, waarbij de huidige sportinfrastructuur zich moet aanpassen aan de moderne maatschappij. De individuele behoefte van de sporter wordt steeds meer leidend, waardoor het lidmaatschap in de sport niet meer zo vanzelfsprekend is. De georganiseerde sport moet hierop anticiperen en flexibeler zijn in het aanbod en de oplossingen die zij hier tegenover zet.