Terug naar Nieuwsoverzicht

Grote duurzame stappen

De editie 2017 van het Groen & Golf Symposium staat in het teken van de theorie en vooral de praktijk van het duurzame onderhoud van golfbanen. Op donderdag 7 december ontmoeten greenkeepers, bedrijfsleiders, managers, baancommissies, onafhankelijke adviseurs, baanarchitecten, opleidingsinstituten, besturen, directies en leveranciers elkaar om kennis, ervaringen en idee├źn uit te wisselen, maar ook om de hoogte te worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Net als vorig jaar is Theater Maitland op Landgoed De Horst in Driebergen de plaats waar Duurzaam Golf de hele dag centraal staat.

Voor iedereen die betrokken is bij duurzaam beheer van golfbanen, is het bijwonen van het symposium een must. Er is de laatste jaren veel gebeurd als het om het onderhoud van golfbanen gaat en de Green Deal is een belangrijke katalysator. Wie denkt dat dit een onderwerp is dat wel overwaait, kijkt als het ware door het verkeerde denkraam. Het is 2020 voor je er erg in hebt.Je kunt deze ontwikkelingen beschouwen als een bedreiging, maar dat is een vorm van ‘old school denken’. Duurzaam beheer geeft je namelijk tal van kansen. Een goed voorbeeld: ‘Geel is het Nieuwe Groen’, een van de belangrijke items van dit symposium.
Met het per 2020 uitfaseren van pesticiden op golfbanen en sportvelden, staat de sportsector voor een enorme uitdaging. Golfbanen zullen er anders uit gaan zien, maar zullen niet van mindere kwaliteit zijn. De kleuren zullen met de seizoenen meebewegen, vandaar de term ‘Geel is het Nieuwe Groen’. Dit vraagt om een andere benadering, de durf om dingen anders te doen en vooral door te pakken.

Geel is het nieuwe groen

De introductie van Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology, Professor Doctor Bernd Leinauer is een van de in het oog springende onderdelen van het interessante programma. Hij zal de link moet leggen tussen wetenschap en het werk in het veld. Bij deze eerste drive gaat hij onder andere in op wat wetenschappelijk onderzoek is en vooral hoe het de mensen in het veld bij hun dagelijkse werkzaamheden kan helpen.Leinhauers PhD-student Daniel Hahn stelt zich eveneens  voor. Hahn licht toe waar hij zich de komende jaren mee gaat bezig houden: herbicidevrij onkruidbeheer in kortgrasvegetaties. Tijdens een meer technische presentatie gaat Bernhard Leinauer in op zijn expertise: de bodem, water en hydrofobe omstandigheden. Een actueel onderwerp als je naar het al genoemde ‘Geel is het Nieuwe Groen’ kijkt.

Het symposium wordt georganiseerd door de Golfalliantie, een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie. Ook de Dutch Turfgrass Research Foundation is nauw bij de organisatie en de invulling van het programma betrokken.

Meer informatie over het programma en inschrijvingen vindt u op www.nationaalgolfengroensyposium.nl