Terug naar Nieuwsoverzicht

Natuur bepaalt ontwerp golfbaan Terschelling

De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk een nieuw gebiedsplan voor een bosgebied nabij West-Terschelling gepresenteerd: de ‘Hoge Duinen’. Daarin gaan negen volwaardige en negen korte holes een plaats vinden. Daarmee krijgt Terschelling na Ameland en Texel een eigen golfbaan.

Het plan is een plus voor de recreatie en natuur in het gebied. Naast wandelen, fietsen en paardrijden krijgt ook golf een plek. Het initiatief hiervoor komt van de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling, die in 2012 bij Staatsbosbeheer het verzoek indiende om mee te denken over de mogelijkheid van golf op het Waddeneiland. De stichting is onderdeel van de Golfclub Terschelling, die ruim tweehonderd leden telt.

Het bosgebied ten oosten van West-Terschelling verandert door het nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duinheide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, waardoor het gebied de naam ‘Hoge Duinen’ heeft gekregen. In totaal gaat het om een gebied van 42 hectare dat in de toekomst een vloeiende overgang vormt tussen de aangrenzende duinen en het huidige bos. In de nieuwe situatie krijgt de golfer als vierde gebruiker een plek, naast de wandelaar, de fietser en de ruiter. Het gebied blijft openbaar toegankelijk.

9-holes

Er wordt een volwaardige 9-holes baan aangelegd met lengte van 2.775 meter en een 9-holes par-3 course die ongeveer 850 meter lang is. Aangezien Staatsbosbeheer een gewone golfbaan onwenselijk vindt voor het gebied, is besloten de golfelementen beperkt te houden tot de tees en de greens. De rest van het gebied gaat bestaan uit plantengroei die thuishoort in het duingebied. ‘De natuur is honderd procent leidend’, zegt golfarchitect Michiel van der Vaart. ‘Op Terschelling komt een baan die zich langzaam moet ontwikkelen, die zich gaat nestelen in het natuurlijk landschap. Dat gaat tijd vergen.’ Het natuurlijke landschap was overweldigend voor Van der Vaart. ‘De duinen zorgen voor enorme hoogteverschillen. Geweldig om hier als architect aan mee te kunnen werken. Het doet denken aan een manier van ontwerpen zoals men dat in het begin van de twintigste eeuw deed. Om de golfer een idee te geven van het karakter van het gebied op Terschelling: het doet mij denken aan de woestheid van het westen van Ierland.’ Verschil is wel dat van der Vaart letterlijk tot op de meter nauwkeurig moet werken. Het inzetten van graafmachines en bulldozers is niet mogelijk om de kenmerken van het landschap te behouden.

Nog even geduld

De NGF vindt dat golf meer en meer ‘gast in het natuurlijke landschap’ moet zijn en dat het duurzame karakter van golf een hoofdrol moet spelen. De plannen voor de natuurbaan op Terschelling passen uitstekend in deze visie. Om deze ontwikkeling een kans te geven zal pas na drie tot zes jaar gegolft kunnen worden in het gebied. Vanaf jaar twee kan al wel worden gespeeld op de par-3 baan. Deze komt grotendeels te liggen op een oud sportveld. Bemesting en bewatering is niet toegestaan, behalve in beperkte en gecontroleerde mate rond de afslagpunten en holes.

Het behalen van ecologische winst ten opzichte van de huidige situatie is één van de voorwaarden die vooraf door Staatsbosbeheer zijn opgesteld. Door het omvormen van een deel van het soortenarme dennenbos naar zogenaamd grijs duingebied en loofbos wordt hieraan voldaan. In het grijs duin komen meer planten- en insectensoorten voor. Dit type vindt een plek aan de randen van de valleien die ontstaan. Ook de rest van het gebied zal bestaan uit een plantengroei met soorten die van nature op het eiland voorkomen.

De uitgebreide plannen en de plankaart zijn ook te vinden op www.hogeduinenterschelling.nl en www.natuurgolfbaanterschelling.nl.