Terug naar Nieuwsoverzicht

Players First: ruim 22.000 enquêtes ingevuld

30 oktober 2017

Ruim 65 clubs en banen meten structureel de klanttevredenheid van hun leden met het programma Players First. In 2017 zijn ruim 22.000 enquêtes ingevuld door golfers. Dit levert een schat aan informatie op voor clubs en banen. De uitkomsten vormen een prima basis voor een beleidsplan voor 2018 voor uw golfclub of -baan.
Ook nationaal zijn de nodige lessen te trekken uit de resultaten. De NPS (net promoter score), een managementtool die gebruikt kan worden om de klantloyaliteit te meten, in Nederland is in 2017 door 19.000 clubleden 2% hoger gezet dan in 2016. We hadden ons een groei van de NPS met 10% als doel gesteld toen we vorig jaar op een NPS van 25 stonden. Resultaat is dus bijna gehaald.

Het is echter de zeer vraag of dat veel te maken heeft met de invoering van Player First. De goede en snelle voorbeelden daargelaten denken wij dat clubs en banen meer tijd nodig hebben om verbeteringen door te voeren en het effect daarvan te kunnen terugzien in de nationale NPS. De groei zal eerder te maken hebben met de uitbreiding van het aantal banen dat nu meedoet.Nieuwe golfer
Wat kunnen we leren van de 2.000 enquêtes die zijn ingevuld door degenen die de toekomst van golf vormen? Wat vinden zij van ons als golfbranche. Zie hieronder de top zeven-onderwerpen waarvan de nieuwe en vooral beginnende golfer aangeeft behoefte te hebben aan verbetering: 6 van de 7 punten hebben een sociale factor in zich: onderdeel voelen, aansluiten, welkom voelen of aandacht krijgen.Uit het land vernemen wij dat banen/clubs die veel aandacht besteden aan nieuwkomers succesvoller zijn in het vasthouden van de nieuwe golfers. Met deze lijst snapt u waarom. De enige die afwijkt is informatievoorziening: hoe werkt het bij ons, hoe vind ik mijn weg, wat voor producten zijn er voor mij? Allemaal signalen van consumenten die graag willen kopen maar niet duidelijk genoeg uitgelegd krijgen hoe door ons.

Nieuwe golfers naar doelgroep
Onderstaande overzicht leert ons dat nationaal gezien dames blijer met ons zijn dan heren en de groep tussen 19 en 30 jaar is wat minder enthousiast. Registratieleden zijn het minste te spreken over de golfclubs/banen. Veel nieuwe golfers 'verdwijnen' in een dergelijke registratie waar in de meeste gevallen geen actief golfleven op volgt.Eigen analyse

De analyse van uw eigen baan blijft het belangrijkst. Ontdek de kwetsbare groepen, stel per afdeling 1 of 2 actiepunten vast voor het komende seizoen gebaseerd op de resultaten van Player First en communiceer dit met uw leden. Op deze manier worden zij betrokken en gehoord. Uw acties zal bij goede opvolging zorgen voor een hogere NPS. En betrek uw leden bij dit proces.

Workshops algemeen
In november volgt weer een aantal workshops om u te helpen met het maken van analyses. Data en locaties:

  • 23 november - Hattemse G&CC, vanaf 14.00 uur
  • 24 november - GC de Kromme Rijn, vanaf 14.00 uur

De kosten bedragen 35,- per persoon. Opgeven voor de workshops kan bij Martijn Scholte.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen met Players First, dan kunt u zich aanmelden bij Martijn Scholte.