Terug naar Nieuwsoverzicht

Zakelijke bijeenkomsten tijdens KLM Open goed bezocht

21 september 2017

Tijdens het KLM Open organiseerde de NGF haar zakelijke bijeenkomsten in de buurt van de golfbaan in Spijk. In Gorichem werd naast het jaarlijkse Najaarsoverleg voor clubs en banen, ook bijeenkomsten gehouden over de NGF competitie 2018-2019, structurele speelkwaliteit en duurzaam golfbaanbeheer. Deze bijeenkomsten zijn gericht op bestuursleden, medewerkers en stakeholders in de golfsport. Ze vormen een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten.

Structurele speelkwaliteit

Op donderdag 14 september werden 125 aanwezigen getrakteerd op een gevarieerd programma rond de ontwikkelingen in duurzame speelkwaliteit. Tijdens een verregende ochtend werd ingegaan op de sportvloer van de golfsport die uit gras bestaat. En hoe met optimaal onderhoud en beheer tot een constante kwaliteit van de sportvloer te komen. De samenstelling van bodem, water en gras bepaald hierbij de kwaliteit. Er werd tijdens de bijeenkomst vooral ingegaan hoe tot blijvende verbeteringen te komen, in plaats van op korte termijn te blijven werken.


Naast specialistische ontwikkelingen omtrent speelkwaliteit, is het ook een beleving: voor iedere golfer kan het anders zijn. Met Players First kan de beleving gemeten worden. Daarnaast is het van belang dat banen communiceren met golfers over de (veranderende) speelkwaliteit, het onderhoud en de beleving hieromtrent.


Alan Rijks en Michiel van der Vaart gaven die dag een mooie inzage in hun werk als golfbaanarchitect. In hun duo-presentatie voegde beide heren de erg belangrijke ontwerp dimensie toe aan het thema structurele speelkwaliteit.


Bij de andere sprekers, zoals ook Greenkeeper of the Year 2017 Vincent de Vries,  kwam de boodschap naar voren: volg vooral de seizoenen. Laat het gras met de seizoenen mee kleuren. Dat beaamde ook de Deense Course Manager Per Rasmussen, winnaar van de Environmental Award 2017. Hij benadrukte het essentiële belang van drainerend vermogen om de juiste grassen te groeien.

Competitie

Tijdens de bijeenkomst voor competitiecoördinatoren, op zaterdag 16 september, werd positief gereageerd op de samenvoeging van de Dames 36-holes Standaard en Reserve Afdeling en het toevoegen van een teamelement in de 18-holes competitie. Deze twee verbeteringen in de competitie zijn een gevolg van  twee ledenraadplegingen in mei en een bijeenkomst tijdens de ING Private Banking Golfweek op Prise d’Eau begin juli.


Peter Duijvestein, voorzitter Commissie Competitie, kaartte die ochtend nog een ander onderwerp aan en dat was de periode waarin de competitie gespeeld wordt. Alle mogelijk andere periodes in het jaar, zoals bijvoorbeeld vlak na de zomer, zijn bekeken en besproken tijdens bovengenoemde bijeenkomsten en er is duidelijk tot de conclusie gekomen dat de huidige speelperiode de beste is. 


Daarnaast werd er verder ingegaan op de precieze invulling van de Dames 36-holes Afdeling. Het doel is om teams op gelijkwaardige niveaus te blijven spelen. In de hoofdklasse moeten de teams elkaar kunnen uitdagen. Want door de verschuiving van damesteams van de 36-holes naar de 27-holes is er een groter verschil in speelsterkte van de teams gekomen. Hierdoor zijn er vaker grote uitslagen, de zgn. walk-overs. Hoe dit tegen te gaan en in de komende periode zoveel als mogelijk te beperken, is uitgebreid besproken worden. Het zorgde voor een levendige bijeenkomst.


Na deze interessante discussies is er aandacht geweest voor de Najaarstour, een laagdrempelige (najaars)competitie over 18-holes, waarin clubleden en professionals tezamen in teams kunnen meedoen. De opzet is simpel, er zitten 4 spelers in een team en in principe 4 teams in een poule. Die 4 teams spelen op 4 zondagen tegen elkaar. De teams komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers moeten dan ook lid zijn. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk; man, vrouw, golfprofessional of beginner.


Deze jongste variant van clubcompetitie speelt in  op de behoefte van golfers om meer de mogelijkheid te krijgen met hun club tegen andere clubs te spelen. Hiermee wordt er nog meer waarde gegeven en aan het clublidmaatschap en zijn er activiteiten op de clubs in de rustigere periode.

Najaarsoverleg clubs en banen

Ook tijdens het Najaarsoverleg werd ingezoomd op de competitie, de Dames 36-holes Standaard en Reserve Afdeling werd uitgelicht. Daarnaast werden de aangepaste NGF-statuten en huishoudelijk reglement besproken. Reden voor de aanpassingen heeft te maken om praktischer te zijn. Voorafgaand aan de ALV eind november is dit de laatste mogelijkheid om het NGF-bestuur van commentaar te voorzien op deze vooraf verzonden stukken.


Het volgende onderwerp werd de handicapregistratie door clubs via Stichting Golfsport. In 2015 is afgesproken dat alle door de clubs aangebrachte spelers in de Stichting Golfsport eind 2018 onderdeel van de clubs zouden worden. Deze afspraak moeten we met elkaar of naleven hetgeen wel wat juridische haken en ogen heeft of wellicht herzien omdat hetgeen er nu is volgens alle aanwezigen eigenlijk prima werkt. Dit onderwerp zal op de ALV in november weer besproken worden. Tevens doet het NGF bestuur een voorstel om alle golfers in de Stichting Golfsport gebruik te laten maken van het handicapsysteem door ze handicapregistratie aan te bieden. De bijdrage zal tussen de 25 en 30 euro worden. Het voorstel wordt door een overgrote meerderheid ondersteunt. Het NGF bestuur stel ook voor om in 2018 of 2019 een andere peildatum te hanteren voor het bepalen van het aantal golfers waarover de NGF afdracht wordt bepaald.


Het laatste thema is Jeugdgolf. Zowel in de breedte- als in de topsport zijn grotere aantallen jeugdspelers nodig dan Nederland nu heeft. Als benchmark zijn cijfers over aantallen jeugdspelers en hun niveau opgevraagd van Zweden, Spanje, Denemarken en Italië. Deze werden gepresenteerd en toegelicht.

GEO 2020

Dat het GEO-kwaliteitszorgsysteem zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot dé beheerstandaard voor golfbanen was te zien tijdens de vierde bijeenkomst van de NGF, die druk werd bezocht. Ons land telt inmiddels 120 golfbaanbeheerders die werken met GEO. Met dit aantal loopt ons land voorop. Internationaal wordt inmiddels ook de waarde van het transparante kwaliteitszorgsysteem ingezien en de methode vindt bredere toepassing. Tijdens deze bijeenkomst lichtte Jonathan Smith, CEO van GEO, deze ontwikkeling toe. GEO als ‘licence to operate’ voor golfbanen kan in belangrijke mate bijdragen aan de oplossing die gevraagd wordt van de golfsector in het kader van de Green Deal Sportvelden, gericht op het uitfaseren van pesticidengebruik in de sport.


De voorzitter van de commissie Duurzaam! Golf, Tjeerd de Zwaan,  gaf de aanwezigen mee dat goede communicatie essentieel is in dit traject. Zorg ervoor dat golf in een positief daglicht komt. Zorg als baan dat je je boodschap klaar hebt. Politiek en communicatie vormen samen een lastig thema. Ook al heeft niet iedereen iets met golf, zoals die dag de weergoden, men heeft er waarschijnlijk wel een mening over.


Vogelbescherming Nederland liet zien hoe je positief om kan gaan met de perceptie rond golf door vogelvriendelijk beheer te ontwikkelen en erover te communiceren. GEO-pionier Dirk Jan Vink, eigenaar en exploitant van Golfbaan Welderen en Golfbaan Bleijenbeek vertelde in zijn praktijkcase over hun Duurzaamheidsprijs. Als golfbaan ben je onderdeel van de samenleving en ook verantwoordelijk voor de omgeving.  Dat beaamde ook Hans Blaauw, directeur van Het Rijk golfbanen, alle banen zijn nu voorzien van een GEO-certificaat.  Het was een leerzaam traject waar het Rijk Golfbanen enthousiast en doelgericht mee aan de slag is gegaan. Hun inzet werd beloond met een GEO-certificaat voor de alle banen.Ook Golfbaan Delfland nam trots het certificaat in ontvangst.

Beschikbare documenten over dit onderwerp vind je op het NGF Informatieplein

GEO 2020 - License to operate