Terug naar Nieuwsoverzicht

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020, maar niet alles kan

20 april 2018

De actieve handhaving van de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld. Maar let op: het kabinet gaat vanaf 1 juli 2018 meer doen om 'kwaadwillenden' aan te pakken.

De Wet DBA kwam er na afschaffing van de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) die tot dan toe zekerheid bood over de juiste arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zelfstandige. Dit was vooral bedoeld om te voorkomen dat in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een relatie tussen opdrachtgever en -nemer. Sinds de invoering van de Wet DBA moet dat geregeld worden met behulp van modelcontracten.

In november 2016 werd al besloten de handhaving van de Wet DBA op te schorten. Want waar de nieuwe wet helderheid moest brengen in de precieze arbeidsrelatie en de afspraken, ontstond er juist veel onduidelijkheid en onrust. Opdrachtgevers werden zelfs terughoudend met het inhuren van zelfstandigen.

Scherper toezicht
Bij het besluit tot voorlopige opschorting in 2016 werd gesteld dat de Belastingdienst 'kwaadwillenden' wel degelijk op de vingers tikt. Toen betrof het voornamelijk ernstige gevallen, maar de Belastingdienst benadrukt nu dat vanaf 1 juli 2018 ook bij minder zware gevallen wordt ingegrepen.

De Belastingdienst kan ingrijpen als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Nieuwe wet in 2020
Het kabinet zet in op nieuwe wet- en regelgeving die dan per 1 januari 2020 in werking moet treden. Dat is voor golfclubs – en banen belangrijk, omdat veel medewerkers als zelfstandigen werkzaam zijn. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk en betrekt daarom belangenorganisaties bij de uitwerking.

Belastingdienst