Terug naar Nieuwsoverzicht

Samen golf toegankelijker maken voor mensen met een beperking

23 februari 2018

Fonds Gehandicaptensport en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) introduceren het Sportfonds Golf om de golfsport toegankelijker te maken voor sporters met een beperking. Op woensdag 21 februari werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Jeroen Stevens, directeur NGF en Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport. Het decor was de beursopening van de Euronext Amsterdam om de samenwerking te bekrachtigen. 

Het Sportfonds Golf heeft als doel om (financiële) ondersteuning te bieden aan golfverenigingen ten behoeve van sporters met een fysieke, verstandelijke of niet-zichtbare beperking. Golf biedt altijd de mogelijkheid om, dankzij het EGA handicapsysteem, op gelijke basis en ongeacht het aanwezig zijn van genoemde beperkingen samen van de sport te genieten.

Jeroen Stevens, directeur NGF: ‘De NGF is verheugd dat er een structurele samenwerking is gesloten met het Fonds Gehandicaptensport. Golf is er al voor iedereen ongeacht leeftijd, speelsterkte of geslacht. Een beperking is geen belemmering om te kunnen golfen, iedereen is gelijkwaardig. De golfsport heeft de afgelopen jaren door tal van initiatieven drempels verlaagd voor golfers met een beperking. Met dit Fonds bieden we het groeiende aantal stichtingen en golfclubs dat zich al inzet voor deze doelgroep, de kans geld aan te vragen om het aantal activiteiten te verbeteren en te verhogen. Kortom een absolute win-win.

Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport: “In Nederland zijn er circa 1,7 miljoen mensen met een beperking voor wie sporten nog lang niet altijd vanzelfsprekend is. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sporten voor iedereen in 2030 de normaalste zaak van de wereld te laten zijn. Een lang gekoesterde wens gaat nu in vervulling. De golfsport voor mensen met een beperking zie ik graag “on par” met valide golfers en andere sporters”.

Het Sportfonds Golf wordt beheerd door een eigen bestuurscomité. De gelden vanuit dit fonds komen ten goede aan de golfsport voor mensen met een beperking. Golfverenigingen kunnen bij het Fonds financiële steun aanvragen, zodat zij een aanbod kunnen creëren voor en optimale begeleiding kunnen geven aan golfers met een beperking. Daarnaast zullen initiatieven worden ondersteund van specifieke rechtspersonen die zich richten op de promotie en stimulering van de golfsport voor mensen met een handicap.

Bij de oprichting zijn ook PGA Holland en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) nauw betrokken geweest. Daardoor kan het Sportfonds Golf rekenen op veel expertise uit diverse aandachtsgebieden.

Lodewijk Klootwijk, directeur NVG: “ De NVG ondersteunt het project van harte. Er zijn weinig sporten waar spelers met en zonder een beperking zo goed kunnen samenspelen. Sportparticipatie betekent voor alle sporters sociale binding wat essentieel is voor ieders geluk.

Jim van Heuven van Staereling, directeur PGA Holland Opleidingen: ‘Het 'Sportfonds Golf' is een voorbeeld van goed bestuur en zorgt ervoor dat de donaties en de verworven gelden binnen golf ook daadwerkelijk aan (de ontwikkeling van) deze sport worden besteed. Het Fonds vergroot de mogelijkheden voor iedereen met een beperking, die golf als een nieuwe uitdaging ziet. En dat is iets wat de PGA Holland van harte ondersteunt.’ 

Ambassadrice

Monique Kalkman is ambassadrice van Sportfonds Golf. Monique Kalkman is Paralympisch- en Wereldkampioene in twee verschillende sporten, tafeltennis en rolstoeltennis. In 2009 heeft Monique golf opgepakt als onderdeel van haar revalidatie. In 2014 werd ze ‘Disabled Golfer van het jaar’ en heeft de ambitie om als eerste topsporter in 3 sporten de wereldtop te bereiken! Vanwege haar dwarslaesie maakt Monique gebruik van een ParaGolfer om haar sport te beoefenen.

Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een beperking structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Fonds Gehandicaptensport ondersteunt de georganiseerde sport, zodat iedereen met een beperking structureel kan sporten. Dit betekent in een straal van tien kilometer minimaal het aanbod van één sport. Dus het verbeteren van de sportinfrastructuur. Onze ambitie is dit in 2030 gerealiseerd te hebben.

Donatie

Ten behoeve van Sportfonds Golf zal een aparte rekening beschikbaar worden gesteld, te weten rekeningnummer NL47ABNA0707070058 (ABNAMRO t.n.v. Stichting Fonds Gehandicaptensport). Iedereen kan hierdoor donaties doen aan het Sportfonds Golf, zodat dit Fonds haar doelstellingen kan blijven verwezenlijken. En mensen met een beperking plezier kan laten blijven hebben bij het beoefenen van de golfsport.        

Ook kunnen golfverenigingen, businessclubs of andere initiatieven in actie komen voor Sportfonds Golf door bijvoorbeeld een evenement te organiseren en de opbrengst van het evenement doneren aan het Sportfonds Golf. Bij interesse kunt u contact opnemen met Céline Oosterhout, te bereiken via 06 - 303 678 19 of via celine@fondsgehandicaptensport.nl.

Meer informatie 

Aanvragen kunnen worden ingediend via https://www.fondsgehandicaptensport.nl/aanvragen.