Terug naar Nieuwsoverzicht

Arbowet wijzigt per 1 juli 2018

15 juni 2018

Per 1 juli 2018 moet je als werkgever je contracten met arbodienstverleners hebben aangepast aan de vernieuwde Arbowet. Door de invoering van een wettelijk basiscontract geldt een aantal minimumeisen.
De regels voor het basiscontract komen voort uit de vernieuwde Arbowet, die per 1 juli 2017 in werking trad. In de vernieuwde arboregelgeving is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie centraal.

De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten of aangepast. Voor contracten die voor deze datum zijn gesloten, geldt dat de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd heeft om het contract aan te passen aan de nieuwe vereisten. Op die dag komt een einde aan de overgangsperiode.

Het is voor werkgevers in de golfbranche van belang om te bekijken of hun arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet, want ook de sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract hebben met een bedrijfsarts zijn per 1 juli 2017 aangescherpt.

Second opinion bedrijfsarts

Een andere belangrijke wijziging in de Arbowet is de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Op het Arboportaal is informatie te vinden over de situaties wanneer een second opinion kan worden aangevraagd, hoe privacy en de second opinion geregeld is en wat het verschil is met het deskundigenoordeel van UWV.

In de laatste alinea genoemde verwijzing naar informatie over Second Opinion.

Wil je weten wat het basiscontract precies inhoudt? Bekijk de animatie...