Terug naar Nieuwsoverzicht

Oproep Golfpersprijs 2018

8 oktober 2018

De initiatiefnemers van de Golfpersprijs nodigen journalisten, fotografen en programmamakers nadrukkelijk uit hun beste werk in te zenden en daarmee mee te dingen naar deze publieke waardering en erkenning voor de vertegenwoordigers van de professionele golfmedia.
De jaarlijkse Golfpersprijs is een gezamenlijk initiatief van de NGF, de NVG, de PGA Holland en de NVGJ. In de jury zitten vertegenwoordigers uit alle betrokken organisaties, met als onafhankelijk voorzitter de journalist en programmamaker Karel van de Graaf. In het verleden kon men inzenden voor de categorie ‘tekst’ of de categorie ‘beeld’. Met de opkomst van digitale media hebben de initiatiefnemers gemeend die categorieën los te moeten laten. 

Inschrijfvoorwaarden

  • Door inzending van foto’s, video’s, artikelen, digitale uitingen, interviews of gesproken tekst dingt een journalist mee naar de Golfpersprijs 2018.
  • Het intrekken van inzendingen is niet mogelijk. 
  • Deelname betekent dat de deelnemer bekend en akkoord is met de wedstrijd- en inschrijfvoorwaarden, zoals in dit reglement beschreven.
  • Verder moet duidelijk aangegeven worden bij wie het publicatierecht van het ingezonden werk berust.
  • Door deelname vrijwaart u de organisatie tegen enigerlei aanspraak van derden, die betrekking heeft op of in relatie staat tot de ingezonden foto’s/video’s/artikelen/digitale uitingen.
  • Het thema betreft de golfsport in de meest brede zin van het woord. De toegestane artistieke vrijheid bij de inzendingen is groot, mits men binnen het onderwerp ‘golf’ blijft.
  • Fotografen dienen in vast dienstverband of als freelancer werkzaam te zijn in de fotografiebranche en schrijvende journalisten dienen in vast dienstverband of als freelancer verbonden te zijn aan een (golf)medium. 
  • De foto-inzending kan bestaan uit maximaal 6 enkele opnamen of 2 series (maximaal 10 beelden per serie). Publicaties mogen maximaal uit 4 bijdragen bestaan. De opnamen en de schriftelijke inzendingen dienen gepubliceerd te zijn tussen 17 november 2017 en 22 oktober 2018 in een voor een breed publiek toegankelijk medium.
  • De inzender verklaart dat hij/zij akkoord gaat met de wedstrijdvoorwaarden.

De jury bepaalt nu aan de hand van alle inzendingen welke twee of drie werken er genomineerd zullen worden. Deze nominaties worden bekend gemaakt op de slotavond van de NVGJ op 29 oktober 2018. De uiteindelijke winnaar van de Golfpersprijs wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse GolfAwards op donderdag 13 december 2018.

 

De volledige voorwaarden om mee te kunnen doen zijn terug te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten. Bellen of mailen voor meer informatie kan ook, met Madelon Barenbrug van het secretariaat.