Terug naar Nieuwsoverzicht

Besturen in golf - de drive om aan de slag te gaan!

17 januari 2019

De 46-jarige Carlo de Kraker is sinds een jaar voorzitter van De Woeste Kop in Axel, Zeeuws-Vlaanderen en heeft een bedrijf in de grafische dienstverlening. Hoe bevalt de functie na een jaar, wat zijn de plannen en hoe helpt zijn dagelijkse werk in zijn functie als voorzitter?

“Ik zat in mijn eerste jaar als bestuurslid, maar door wat perikelen is dat bestuur opgestapt. Dat was een vervelende periode. Ik heb toen een masterplan geschreven om te kijken hoe we verder zouden kunnen en wat volgens mij de juiste stappen voor onze club zouden zijn. Daar heb ik de meest geschikte kandidaten bij gezocht. Mensen met specifieke capaciteiten die weten waarover ze praten. Uiteindelijk ben ik voorgedragen als voorzitter. Als het vorige bestuur niet uit elkaar gegaan was, was ik nu waarschijnlijk geen voorzitter geweest. Ik had wel de ambitie, maar dan had ik eerst drie jaar in het bestuur gezeten. Nu kwam het toch heel plotseling, maar ook voor de andere bestuursleden ging het snel.”

Hoe bevalt de functie na een jaar?
“Goed, maar ik moest wel inkomen. Opeens gaan de mensen je voorzitter noemen. Er waren ook genoeg leden die nog ‘openstaande problemen’ hadden. Daar ben ik eerst mee in gesprek gegaan met een kop koffie erbij. Maar ik moest ook aan de rol wennen, want als voorzitter word je direct het aanspreekpunt van verschillende partijen, zoals de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, de golfprofessional en de horeca. Die communicatie liep nooit zo soepel, dus daar zag ik in eerste instantie best tegenop. Maar als je dan in zo’n bestuursvergadering weer wat dingen hebt kunnen aftikken of orde op zaken hebt kunnen stellen en plannen hebt kunnen maken, dan krijg ik daar echt bakken energie van. Toch moet ik je eerlijk zeggen dat ik nooit had gedacht er zoveel tijd mee bezig te zijn. Het voelt echt als een tweede baan.”

Wat zijn en worden de belangrijkste wijzigingen?
“Open communicatie met de leden, een zichtbaar en toegankelijk bestuur en het nakomen van afspraken met de vrijwilligers. Vooral het nieuwe beleidsplan, dat een levendig document is, is een goede stap geweest. We willen aan de slag met het sportbeleid, waarin de pro leidend is. De Woeste Kop was bovendien een vrij gesloten club, maar als je nieuwe leden wilt hebben, moet je meer ‘open’ worden dus daar gaan we ook aan werken. Verder is inmiddels het baanregistratiesysteem (teetime reserveren) doorgevoerd, wat meer rust geeft. Vroeger was het aankomen en de baan op, waardoor er vaak te snel achter elkaar werd gestart en de baan volliep.”

‘Mensen zien die plezier beleven aan de golfsport geeft mij die drive om verder te gaan.’

Hoe is het om te werken met een relatief jong bestuur?
“We zijn pas vorig jaar als nieuw bestuur aangetreden, dus in die zin zijn we jong. Onze kracht is – denk ik – dat we niet vanuit het verleden denken, maar dat we alles opnieuw bekijken en dat we heel constructieve vergaderingen hebben.”

Plannen voor de komende jaren?
“We willen de drivingrange verlengen en we hebben ‘Plan Steensels’ nog liggen, een plan voor mogelijke aanpassingen van de baan. Daar gaan we nog eens goed naar kijken. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe pro, omdat de vorige een avontuur in Spanje is aangegaan. Dat geeft ons gelijk de mogelijkheid na te denken over welke richting we op willen. Wat willen we als club, wat verwachten we van een pro, wat moet die pro kunnen? We zullen in ieder geval goed met hem of haar moeten werken aan een gezamenlijk doel.”

Hoe gebruik je expertise uit je beroep?
“Communicatie! Bij een bedrijf zijn je klanten belangrijk en die moet je koesteren. De leden van je vereniging zijn uiteindelijk ook jouw klanten. Die moet je dus ook tevreden houden. Goed naar ze luisteren, laten weten dat je het gehoord hebt en snel schakelen. Niet wachten tot de volgende vergadering. Het helpt waarschijnlijk ook wel dat ik nog een relatief jonge voorzitter ben die het zakenleven gewend is.”

Hoe wil De Woeste Kop zich positioneren?
“We zijn voornamelijk een ledenbaan, maar we willen ons meer openstellen voor gastspelers. Het moet ook voor hen een warm bad zijn. België is een grote markt voor ons, zelfs veertig procent van onze leden komt uit België.”

Welke trends zie je?
“Mensen willen zich steeds minder binden aan een club, alhoewel wij daar zelf nog niet veel van merken. Ons verenigingsleven bloeit nog steeds.”

Workshop Besturen in Golf

Ook bestuurder worden?

Jaarlijks zijn er honderden nieuwe bestuursleden die zitting nemen in een bestuur op een golfclub of clubmanagers die gaan werken in de golfmarkt. Velen gaan enthousiast aan de slag op basis van de ervaringen die ze zelf als golfer, bestuurder of manager hebben. En voor velen van hen is het een hele uitdaging, de golfmarkt is immers een uitdagende markt die voortdurend in beweging is. Zeker de afgelopen jaren!   

De NGF wil deze nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van Golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten, maar ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager. Daarnaast vertellen wij graag wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt. De inhoud van de workshop Besturen in Golf bestaat uit:

 • Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
 • de wereld van golf inclusief cijfers en feiten
 • (markt)ontwikkelingen, nu en in de toekomst
 • actuele en relevante dossiers in de nabije toekomst
 • NGF: wij zijn er voor u!

Zes workshops in 2019
Deze nieuwe workshop zal in 2019 zes keer worden georganiseerd. Er is voor gekozen deze workshop te organiseren op het kantoor van de NGF in DeWeerelt van Sport (Utrecht). De bijeenkomst start om 14:00 uur en zal uiterlijk om 17:00 uur worden afgesloten met een borrel. Er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus wees er snel bij!

 • 20 februari in DeWeerelt van Sport
 • 17 april in DeWeerelt van Sport
 • 19 juni in DeWeerelt van Sport
 • 28 augustus in DeWeerelt van Sport
 • 30 oktober in DeWeerelt van Sport
 • 4 december in DeWeerelt van Sport

Aanmelden
Heeft u nieuwe bestuursleden in uw bestuur of denkt u dat het voor bestaande bestuursleden ook nog relevant kan zijn, meld ze dan snel aan voor deze workshop. Aanmelden kan hier. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging.