Terug naar Nieuwsoverzicht

Vacatures bestuur NGF: Penningmeester en Topgolf

17 juni 2019

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is opgericht in 1914. Inmiddels zijn er ruim 370.000 golfers actief in Nederland welke ondergebracht zijn bij de ruim 270 golfverenigingen. De NGF wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler ongeacht diens niveau en ambitie. De NGF is gevestigd in Utrecht en heeft 35 medewerkers.

Het bestuur van de NGF kent in principe zeven bestuursleden. Op dit moment is de bestuursfunctie Topgolf vacant en komt de bestuursfunctie Penningmeester in november 2019 vacant. De NGF wil graag in contact komen met geschikte kandidaten. Gezien de huidige samenstelling van het NGF-bestuur gaat er de voorkeur naar uit om minimaal 1 van de 2 vacatures in te vullen met een vrouwelijke kandidaat.

De bestuursfunctie Topgolf en Penningmeester zijn vacant

De NGF heeft haar visie en missie gebaseerd op maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de golfsport. Het huidige beleid van de NGF is vooral gericht op noodzakelijke verandering en dateert van begin 2016. In de tweede helft van 2019 en begin 2020 zal het strategieplan 2020-2024 worden opgesteld. Hieronder treft u een samenvatting van het strategieplan 2016-2020 aan.

Missie
Het beleid is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen in de samenleving die voor golf van belang zijn:

 • Bewegen, gezondheid en natuur nemen een steeds belangrijkere plaats in.
 • Nederland vergrijst in een snel tempo.
 • Open gemeenschappen zijn in, gesloten varianten zijn uit. Of je nu exclusief wilt zijn of voor iedereen: toegankelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid nemen zijn in beide varianten noodzakelijk.
 • Mensen willen sporten wanneer het hen uitkomt, in een bij voorkeur licht sociaal verband zonder al te veel (langetermijn)verplichtingen.

Visie
Beter Golf, op basis van inhoud, kwaliteit en lange termijn, moet leiden tot Meer Golf, onder andere door een toename van het aantal actieve golfers. Het beleid van de NGF is gebaseerd op de volgende overtuigingen:

 • Golf heeft het in zich om een bijdrage te leveren aan de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Golf is een gezonde, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus, mede door het unieke handicapsysteem.
 • Golf is een groene, duurzame sport in de natuur. De golfwereld beheert ruim tienduizend hectare en de NGF voelt zich niet alleen verantwoordelijk, maar ziet ook kansen om sport en natuur te verbinden.
 • Nederland heeft met zijn vele, verschillende golfaccommodaties een goede infrastructuur, waardoor golf in veel vormen kan worden aangeboden.
 • Hoe meer succesbeleving, hoe langer iemand verbonden blijft aan de sport. Het is dus van belang dat nieuwe golfers goed worden opgeleid en dat bestaande golfers sportief uitgedaagd blijven tot en met het allerhoogste niveau van professional. Mede dankzij de ruim zeshonderd gekwalificeerde golfprofessionals kan dat.
 • Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede prestaties van de Nederlandse top dragen bij aan de beleving en het plezier van golfers en beïnvloeden het imago van de sport positief.
Profiel lid NGF-bestuur

Algemeen

 • Beschikt over aantoonbare affiniteit met de golfsport en met sport in het algemeen, zonder daarbij een relatie met de NGF of een golfclub te hebben. Het is wel een voorwaarde om nog actief golf te spelen of in ieder geval golf te hebben gespeeld.
 • Is overtuigd van het bestaansrecht van een sportbond en is een ‘believer’ van verenigingssport.
 • Wil besturen op ‘afstand’ en heeft respect voor bestaande structuren en tradities en is een teamspeler.
 • Heeft naast het eigen aandachtsgebied ook interesse in de portefeuilles van de collega-bestuursleden, zoals regels-handicapping, duurzaam beheer & exploitatie, jeugd & familie, marketing & communicatie.

Vereiste achtergrond en ervaring

 • Heeft bestuurlijke ervaring m.b.t. organisaties, waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken in een complexe omgeving.
 • Bezit een voor de federatie relevant maatschappelijk netwerk.
 • Beschikt over aantoonbare affiniteit met de golfsport en heeft gevoel voor de combinatie van topsport en breedtesport.
 • Heeft ervaring met het werk van een bestuurlijke rol vis-à-vis een directie.

Competenties

 • Strategische oriëntatie: is in staat strategisch te denken en de hoofdlijnen van beleid te beoordelen.
 • Resultaatgerichtheid in het stellen van doelen en het zorgdragen dat deze worden behaald, ook onder moeilijke omstandigheden.
 • Samenwerking en beïnvloeding: heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in de verdeling van bevoegdheden tussen Algemene Ledenvergadering, bestuur en de directeur, alsook externe stakeholders. Is gericht op verbinding van de verschillende geledingen en belanghebbenden binnen en buiten de federatie.
 • Onafhankelijkheid: is in staat kritisch en onafhankelijk te denken met inachtneming van de collectieve verantwoordelijkheid

Persoonlijkheid

 • Kritisch, onafhankelijke denker.
 • Enthousiasmerend, verbindend, laagdrempelig, teamspeler.
 • Gedreven, initiërend, nieuwsgierig.
 • Gevoel voor verhoudingen, rolvast.
 • Communicabel, juiste toonzetting.
 • Besluitvaardig, richtinggevend, bepalend.
 • Zichtbaar, zelfbewust, maar bescheiden en dienstbaar, geen groot ego.
 • Verstandig, evenwichtig, gelijkwaardig, vermogen tot relativeren.

Vereiste achtergrond en ervaring

 • Opleiding op academisch werk- en denkniveau.
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Beschikbaar voor tussentijds overleg en vertegenwoordiging van de federatie op nationale en internationale evenementen.
 • Brengt diversiteit (bijv. leeftijd, geslacht, golfachtergrond).
Vacature Penningmeester

Inhoudelijk

 • Financiën, inclusief centrale administratie
 • Risicomanagement
 • HR/Personeel
 • Huisvesting
 • Gesprekspartner accountant, financiële en HR-manager

Vereiste achtergrond en ervaring

 • Heeft gedegen kennis van en ervaring in financiële en bedrijfseconomische vraagstukken, bedrijfsprocessen en risicomanagement.
 • Geeft leiding of heeft ervaring in een commerciële organisatie, bij voorkeur ervaring met commerciële activiteiten (genereren van geld, sponsoring, netwerk) alsmede het inbrengen van ‘zakelijkheid’ en heeft daarbij gevoel voor de (commerciële) omgeving van de NGF.
 • Heeft ervaring met HR-vraagstukken, organisatiestructuren en groeiende organisaties.
Vacature Topgolf

Inhoudelijk

 • Topgolf ervaring/achtergrond
 • Heeft affiniteit en ervaring met topsport en bij voorkeur met topgolf, dit kan zijn als speler, coach, werknemer in de sport of als bestuurder. Bestuurlijke ervaring is echter geen voorwaarde, wel een pré.
 • Heeft een visie op topsport en bij voorkeur ook op de breedtesport. Het werkveld bestaat uit jonge atleten (< 25 jaar) en relatief jonge ouders van de atleten (< 45-50 jaar).

Traject
Voor wat betreft de vacature Topgolf heeft deze reeds afgelopen jaar uitgestaan, waarbij drie kandidaten binnen het gestelde profiel zich hebben gemeld. In de komende maanden zullen gesprekken met deze kandidaten worden gestart.

Voor de vacature Penningmeester komt de NGF met een lijst met kandidaten middels mensen die zich melden, desgewenst aangevuld met mensen die geïdentificeerd zijn door een executive search bureau dat de NGF ondersteunt in deze procedure. Op deze wijze ontstaat er per 1 september 2019 een long list, waaruit een short list wordt geselecteerd, waarna wij in september diverse gesprekken zullen voeren. Bij de selectie van kandidaten zal ook gekeken worden naar een evenwichtige samenstelling in het bestuur op het gebied van (golf)achtergrond, leeftijd en geslacht.

Informatie en reactie
U kunt ook informatie inwinnen via het NGF-bureau bij Jeroen Stevens (jeroen.stevens@ngf.nl). Geïnteresseerden dienen dit vóór 1 september 2019 kenbaar te maken middels het schrijven van een brief inclusief cv.