Terug naar Nieuwsoverzicht

Het verschil maken met verschillen

7 mei 2019

Het bestuur van een vereniging vervult een essentiële rol. Nieuwe ideeën, inzichten, aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zijn van het product van een divers bestuur waarin de kracht zit in de verschillen. Hoe is het gesteld met bestuurlijke vernieuwing in de golfsport? Hoe zorgt een bestuur ervoor dat het steeds beschikt over wat nodig is om de club optimaal te runnen?

Met een vrouwelijke voorzitter en vier vrouwen tegenover twee mannen lijkt het wel of de dames een greep naar de macht hebben gedaan in het bestuur van de Rosendaelsche Golfclub. “Maar dat is niet het geval, hoor”, zegt voorzitter Reina van Marwijk Kooy lachend. “Toeval en geen bewuste keuze. Aan het eind van het jaar zal na een wisseling de verdeling waarschijnlijk in evenwicht zijn. In mijn ogen de ideale verhouding.”

Competenties verschillen van persoon tot persoon

Mannen en vrouwen hebben vaak andere kwaliteiten, die goed gecombineerd kunnen worden binnen een bestuur. Het creëert de mogelijkheid om nog beter met elkaar in gesprek te gaan. Van Marwijk Kooy: “Vrouwen zijn over het algemeen wat meer op het proces gericht, mannen letten vooral op het resultaat. Als dat in balans is, kun je goed samenwerken. Je let erop dat je niet te ver op je leden vooruitloopt, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat je niet te lang blijft hangen in overleg en genoeg daadkracht behoudt. Beide zijn nodig.”

Bij andere clubs blijkt de uitdaging om voldoende vrouwen in het bestuur te krijgen wat groter. Het bestuur van Golfclub Emmeloord streeft naar gelijke vertegenwoordiging, maar na het vertrek van een vrouwelijke secretaris is dat nu niet het geval en de zoektocht naar een vervangster bleef zonder succes. “Naast tijdgebrek als argument merk ik dat vrouwen wat terughoudender zijn: Kan ik het aan? Past een bestuursfunctie wel bij mij? We forceren het niet maar blijven het proberen, want onze leden hebben aangegeven dat ze graag weer een vrouw in die functie zien”, aldus voorzitter Willy Schutte van de golfclub uit Flevoland. Een tweede vrouw in het bestuur had ook de voorkeur van Golfclub Welderen. “We hadden twee kandidates op het oog, maar slaagden er niet in hen over te halen”, vertelt ook voorzitter Kitty Bos over een vacature die uiteindelijk door een mannelijke kandidaat werd ingevuld.

Competenties 

Perfecte balans hoeft niet het streven te zijn. Competenties verschillen van persoon tot persoon. Sommige ouderen verstaan de taal van de jongeren uitstekend en er zijn net zo goed mannen met competenties die doorgaans voornamelijk vrouwen bezitten. De kracht van een bestuur komt dan ook niet voort uit evenredige vertegenwoordiging van ‘groepen’, maar uit de juiste mix van competenties vindt ook Kitty Bos. Zij ziet graag dat haar bestuur een afspiegeling van de leden is, maar vindt dat niet het voornaamste criterium. “Wij zoeken de bestuurlijke vernieuwing eerder in personen en vaardigheden dan in leeftijden of geslacht. Hoe staat iemand in het leven? Kijkt hij of zij vooruit en om zich heen? Blijft de kandidaat niet te veel in een oude manier van denken hangen? 

Vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing bestaat uit vier hoofdelementen:

  • TEAM EN SAMENSTELLING - Het bestuur speelt een belangrijke rol in het bepalen van de koers van uw club.  Een goed bestuur is dan ook een afspiegeling van zijn (potentiële) leden. Dat betekent dat jong en oud, verscheidene culturele achtergronden, man en vrouw en een breed scala aan competenties zijn vertegenwoordigd. Zo kunnen verschillende zienswijzen, ideeën, vernieuwing en ervaring elkaar aanvullen en vooruit helpen.

  • STRUCTUUR EN WERKWIJZE - Organiseer uw bestuur zo dat u efficiënt en effectief te werk kunt gaan en daarbij steeds kunt blijven inspelen op de wensen van uw leden. Dat houdt in dat u de taken van uw bestuur regelmatig onder de loep neemt. Komen er nieuwe taken bij, of verdwijnen juist taken, bijvoorbeeld door digitalisering? Kunt u taken herverdelen, zodat ze beter passen bij de functie of achtergrond van een bestuurslid? 

  • LEIDERSCHAP EN TALENTONTWIKKELING - Hoe zorgt u ervoor dat u als bestuur assertief en slagvaardig te werk kunt gaan? Hoe neemt u verantwoordelijkheid, toont u leiderschap en blijft u tegelijk echt goed luisteren naar uw leden? Blijf taken opnieuw verdelen, leer van elkaar, rouleer ook de verantwoordelijkheden die u als bestuur draagt. 

  •  IMAGO EN UITSTRALING - Hebt u eenmaal uw bestuur op orde, blijf dan vernieuwen. Dat betekent ook dat u regelmatig nieuwe mensen tot uw bestuur laat toetreden. 

Lees hieronder het gehele artikel.

GolfMarkt #11 - Bestuurlijke vernieuwing