Terug naar Nieuwsoverzicht

Cursussen: handicapping en baaninrichting/wedstrijdorganisatie

4 september 2019

In oktober staan twee NGF-cursussen op het programma: Handicapping en Baaninrichting/wedstrijdorganisatie.

Handicapping - Golfclub De Haverleij - zaterdag 12 oktober 2019

Op deze cursusdag kom je alles te weten over het onderwerp handicapping. De cursus is geschikt voor bestaande én nieuwe leden van handicap-, regel-, wedstrijd- of baancommissies.

De rol van de handicapcommissie is om golfers aan te moedigen een handicap bij te houden. Toch zijn er op sommige golfclubs nog steeds drempels waardoor qualifying ronden niet meteen automatisch verwerkt worden. Dat leidt tot frustratie bij golfers omdat hun handicap niet klopt en het betekent onnodig extra werk voor clubs en banen. Wat kan een club hieraan doen? In de cursus zullen wij u praktische tips geven om golfers te stimuleren meer ronden in te leveren. Lees ook het artikel onderaan dit bericht: "Meer golfers met een actuele handicap".

Daarnaast bespreken we in de cursus de richtlijnen die ervoor zorgen dat spelers een handicap hebben die bij de golfers past, waardoor ze met plezier kunnen spelen. Dit betekent dat u geregeld contact houdt met de commissies die wedstrijden organiseren, om zowel tijdens als aan het einde van het jaar handicaps van spelers aan te kunnen passen - als er signalen vanuit deze commissies komen en/of als er fysieke of andere redenen hiervoor zijn. Het spelplezier (en een handicap die bij de speler past) van een speler (maar ook van alle andere spelers) staat centraal. In dit verband komt ook de jaarlijkse of tussentijdse herziening aan de orde. 

Een ander onderwerp dat in de cursus wordt behandeld is het toekennen van een handicap aan teaching pro's, zodat zij ook hun juiste speelsterkte kunnen vaststellen. Zij kunnen dan aan wedstrijden van de vereniging deelnemen en zich meten met leden, in het bijzonder de goede golfers op de vereniging.

Een ander onderwerp betreft de wens van spelers om hun handicap of in de buffer te spelen. Hoe hunnen we ervoor zorgen dat golfers meer spelen van de kleur tee die bij hun handicap past? Is een cultuurverandering mogelijk en zo ja hoe kunnen we die realiseren?

Interesse? Meld je hier aan.

Baaninrichting en wedstrijdorganisatie - Golfclub De Haverleij - vrijdag 11 oktober 2019

Ook deze cursus is geschikt voor bestaande én nieuwe leden van handicap-, regel-, wedstrijd- of baancommissies.

De cursus op 11 oktober bestaat onder meer uit een wandeling over de baan om markeringen te bekijken en plaatselijke regels te bespreken en toe te lichten. De nieuwe regels en plaatselijke regels bieden clubs en banen veel mogelijkheden om de doorstroming in de baan te bevorderen en slow play te voorkomen. Veel clubs hebben hiermee al een goed begin gemaakt, maar nog niet alle banen benutten de kansen die de nieuwe (plaatselijke) regels bieden wat betreft de baaninrichting. Wij zullen suggesties doen die eraan bijdragen dat spelers hun ronden op uw baan met meer plezier en in kortere tijd kunnen spelen. 

Op de cursusdag worden ook allerlei praktijksituaties in wedstrijden besproken, bijvoorbeeld gevallen dat een speler te laat verschijnt, gevallen van wangedrag en oplossingen voor allerlei regelkwesties. We bespreken onder meer een uitgebreide toelichting van de R&A uit de “Committee procedures”, die in het Nederlands vertaald is. Deze toelichting bevat praktische suggesties voor het opstellen van het wedstrijdreglement. Deelnemers aan de cursus gaan naar huis met eenvoudige handvatten voor aanpassingen van het wedstrijdreglement voor 2020. In de toelichting komen ook oplossingen voor praktische regelvragen aan de orde - voorafgaand, tijdens en na een wedstrijd. De toelichting van de R&A maakt het leven van een wedstrijdcommissie een stuk gemakkelijker en de ronde voor een speler een stuk plezieriger. 

Interesse? Meld je hier aan.