Terug naar Nieuwsoverzicht

Certificering softwareleveranciers

3 februari 2020

De NGF kiest in 2020 voor een certificeringstraject van softwareleveranciers.

Stop voor nieuwe softwareleveranciers in golf

Iedere golfclub of -baan in Nederland heeft een softwaresysteem nodig om gegevens uit te kunnen wisselen (leden, scorekaarten, handicaps, baangegevens etc) met de NGF. Het softwarelandschap in de Nederlandse golfbranche is de afgelopen jaren steeds diverser geworden en door de komst van de AVG en het toenemende risico op datalekken heeft de NGF de keus gemaakt om alle softwareleveranciers in 2020 te gaan certificeren. Het gaat hierbij om softwareleveranciers die toegang nodig hebben tot de centrale NGF-database waar onder meer alle golfers, golfclubs en -banen inclusief (persoons)gegevens in voorkomen. 

De NGF heeft daarom besloten om een (tijdelijke) stop in te voeren voor nieuwe softwareleveranciers die willen koppelen met de centrale NGF-database. Deze stop gaat in op 3-2-2020 en loopt tot 1-10-2020. In deze periode gaat de NGF de bestaande leveranciers certificeren.

Hoe gaat de certificering in zijn werk?

Middels speciale koppelingen (API’s) die voldoen aan bepaalde eisen zorgt de NGF ervoor dat ze nu en in de toekomst garant kan blijven staan voor de kwaliteit van de centrale NGF-database. Alle aangesloten (12) en nog aan te sluiten softwareleveranciers moeten de zes basis API’s geïmplementeerd hebben, om te voldoen aan de eisen van de NGF.
Middels een aantal testcases wordt regelmatig getoetst hoe ver een softwareleverancier is met de implementatie van de API's en of de API's nog werken.