Terug naar Nieuwsoverzicht

MIcompany: sponsor die meewerkt aan toekomst golfsport

12 mei 2020

De NGF heeft met MIcompany een nieuwe sponsor in huis, die een grote rol gaat spelen in een onderzoek naar de toekomst van golf. Kern van dat onderzoek is het monitoren van de behoeftes van golfers qua speelgedrag en lidmaatschapsvorm.

MIcompany - een Artificial Intelligence bedrijf met vestigingen in Amsterdam en Tel Aviv - is de nieuwste sponsor van de NGF. Het bedrijf ondersteunt organisaties onder meer met het bouwen van AI-oplossingen op basis van data. NGF-directeur Jeroen Stevens: "We zijn verheugd dat we juist in deze moeilijke tijd een sponsor aan boord hebben gehaald, die voor ons nieuwe perspectieven kan ontwikkelen voor de golfsport op basis van data."

Golflandschap

Aan de hand van data uit een grootschalig onderzoek onder golfers brengt MIcompany het huidige golflandschap in kaart. Het aanbod voor -en de behoefte van de golfer is door de jaren heen veranderd en de vraag is of deze nog goed op elkaar afgestemd zijn. De afgelopen jaren werd bijvoorbeeld al duidelijk dat golfers korter in de baan zijn. Het aantal gelopen negen holes ligt hoger dan het aantal gespeelde rondjes van achttien holes. Ook is er scheefgroei wat betreft baangebruik: een steeds kleiner wordende groep golfers is verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de ronden. Daarnaast neemt de aanwas van jongere golfers die een lidmaatschap afsluiten af en blijkt het lastiger om golfers in de leeftijdscategorie 31-50 jaar te behouden voor de golfsport. "Wij zien kansen om op basis van data over baangebruik en speelbehoeften tot een gezonder lidmaatschapsmodel te komen dat iedere golfer bedient en dus beter op de toekomst inspeelt", aldus Marnix Bügel van MIcompany.

Lidmaatschapsmodel

Bügel: “Op basis van een kwantitatief onderzoek onder 150.000 golfers (met én zonder speelrecht) van meer dan veertig golfclubs en -banen, gaan we modellen ontwikkelen voor de aan het onderzoek deelnemende clubs en banen. Met deze modellen kunnen we voorspellen of veranderingen in het lidmaatschapsmodel zal leiden tot groei van de golfsport in termen van instroom van nieuwe leden, efficiënter gebruik van de banen en behoud van bestaande leden." Het sponsorcontract tussen de NGF en MIcompany is afgesloten voor een periode van twee jaar. Participatie in het kwantitatieve onderzoek naar het baangebruik en speelbehoefte onder golfers in Nederland is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst.