Terug naar Nieuwsoverzicht

In memoriam Toto Strumphler

4 december 2021

Op 30 november is Toto Strumphler overleden. De internationale referee werd in 1998 onderscheiden als lid van verdienste van de NGF. Toto was daarnaast erelid van de Commissie Erfgoed van de NGF.

Antonie Coenraad Strumphler - Toto - is 93 jaar oud geworden. Jan Kees van der Velden schreef voor Golfers Magazine een in memoriam dat hier met goedkeuring van Golfers Magazine is overgenomen. 

Herinneringen aan Toto Strumphler

Toto Strumphler was bestuurslid (en sinds 2000 erelid) van de Kennemer G&CC en bestuurslid (en sinds 1998 lid van verdienste) van de Nederlandse Golf Federatie en blies de Stichting Early Golf nieuw leven in. Strumphler was bovenal een regelkenner en een bevlogen referee. 

Van sommigen leer je meer dan van anderen. Toto Strumphler was iemand die graag vertelde, die je als beginnend golfjournalist aan de hand nam en uitlegde waar het in de Regels om ging.

In de eerste plaats om integriteit. In alles.

Tijdens een prijsuitreiking van een jeugd NK op de Kennemer, eind jaren tachtig, zei Strumphler: "Denk hieraan, jongens en meisjes: speel de bal zoals hij ligt en sta in tram of bus altijd op voor oudere mensen."

Met andere woorden: etiquette, beleefd- en eerlijkheid staan voorop - binnen en buiten de baan.

"Een innemende man", reageert Henk Heyster, die als directeur van de NGF veel met Strumphler te maken had. "Leuk, vriendelijk en ontwapenend. Hij was zeer geliefd tijdens de referee-cursussen en een uitstekende ambassadeur bij de contacten met de clubs."

Als referee nam hij voor een ruling de tijd om de speler uit te laten leggen waarom hij of zij absoluut een free drop moest krijgen. Maar hij keek de man of de vrouw tijdens het betoog strak aan. Het oordeel was altijd helder. Geen speld tussen te krijgen. Of het nu een amateur tijdens een Voorjaarswedstrijd of een speler op de Tour was.

Zoals tweevoudig Masters-kampioen Ben Crenshaw die - jaren geleden - tijdens de roemruchte Dunhill Cup na een bal bij het pad naast de zeventiende van de Old Course absoluut een drop wilde hebben. Voor die onbekende referee uit Nederland had hij duidelijk weinig respect. Maar Crenshaw kon hoog en laag springen: Toto Strumphler bleef bij zijn standpunt. Daar kon Ben Crenshaw het mee doen.

Toto Strumphler werd in 1968 nationaal referee. Hoe dat gebeurde, vertelde hij 2003 voor een interview voor GOLFjournaal - ter gelegenheid van zijn afscheid. De letterlijke passage uit dat stuk:

"In 1968 nam wijlen Steven van Hengel hem mee naar een vergadering van de Regelcommissie van het toenmalige Nederlands Golf Comité, de voorloper van de NGF.
Strumphler: 'Ik ontmoette daar een aantal in mijn ogen veelal oudere dames en heren die een voor mij onbegrijpelijke taal spraken. Aan het einde van de bijeenkomst keek Van Hengel me aan: "Heb je nog iets te vragen?"
Ik vroeg wat het verschil tussen movable obstructions en loose impediments was. "Regel 23 en 24", was het antwoord van het gezelschap. "Zoek het maar op in je regelboekje. Nog iets anders? Zo niet, dan ben je nu referee. Welkom en veel succes"."

Een markante man met een duidelijke mening

Lout Mangelaar Meertens is erelid van zowel de NGF als de Koninklijke Haagsche. Hij was ook lid van het Championship Committee van de R&A. Natuurlijk kende Mangelaar Meertens Toto Strumphler goed. "Een markante man met een duidelijke mening", zegt hij. "We waren het soms niet met elkaar eens. Maar dat is nooit in het persoonlijke vlak terecht gekomen. Toto vervulde een goede rol tijdens bijvoorbeeld de opleiding voor referees. Hij lag erg goed bij de cursisten. Ook bij de Europese Tour, waar hij als gastreferee optrad, was hij zeer gezien."

De man uit Aerdenhout was jarenlang een van de nationale referees tijdens het Dutch Open, maar ook tijdens andere wedstrijden van de Europese Tour, zoals de Dunhill Cup en het Alfred Dunhill Links Championship. Toto Strumphler was toch al aanwezig op de Old Course, omdat hij een dag na het toernooi wedstrijdleider was tijdens de finale van de Telegraaf / Dunhill Trophy, waar de winnaars van de Nederlandse voorronden aan meededen.

"Toto was een bijzonder vriendelijk iemand en altijd een uitstekende wedstrijdleider", zegt Charles Taylor, die tot zijn pensioen jarenlang Chef Sport van De Telegraaf was. "Tijdens het ontbijt was er de verplichte briefing voor alle deelnemers. Van begin tot het einde was hij in de baan en de uitslag berekende Toto snel. Hij ging na afloop nooit in discussie als een deelnemer over bijvoorbeeld een in zijn ogen verkeerde drop wilde beginnen."

Strumphler was een Dutch Open-referee van 1976 - de eerste zege van Severiano Ballesteros - tot en met 1998.

"Wat ik van Toto heb geleerd,", zegt Golfers Magazine’s regel-medewerkster Ingeborg Slikker, die ook Dutch Opens 'deed', "is dat je je goed dient voor te bereiden en dat je alles precies moet uitvoeren. Je mocht het dan als hobby doen, maar volgens Toto moest je alles wat je deed heel serieus nemen."

Dat vertelde Strumphler tijdens dat laatste interview in 2003 ook:

"Een referee moet weten wat hij doet. De spelers moeten je zien, maar je mag geen deel uitmaken van het spel. Dat je een gedegen regelkennis moet hebben, spreekt vanzelf. Je moet je als referee realiseren dat jouw ruling dikwijls nog jaren in het geheugen van de betrokkene kan blijven hangen.
Voorbereiding, daar gaat het om. Tot en met het seizoen 2001 ben ik referee geweest tijdens de wedstrijden van de PGA Holland. Ik ging ruim voor het toernooi naar de baan om alles goed te bekijken. Je dient er rekening mee te houden dat ook het onmogelijke kan gebeuren. Als je alle belangrijke zaken met de manager van de club en met de greenkeepers doorspreekt, weet je zeker dat het aan de voorbereiding niet kan liggen."

Zonder Strumphlers inspanningen was de aandacht voor de historie van golf in Nederland verwaterd

Als iets hem niet zinde, dan liet Strumphler dat ook weten. Drie jaar lang weigerde hij bijvoorbeeld referee te zijn tijdens het Dutch Open.

"In 1983 werd ik drie keer op één dag door een andere referee overruled. Destijds hadden de spelers recht op een second opinion. Die 'tweede' ruling werd gedaan door een vaste referee van de PGA European Tour. Deze officials waren dus in dienst van de spelers. De pro's werden dan ook dikwijls in het gelijk gesteld. Ik vond dat ik op mijn 'eigen' Kennemer ten onrechte voor joker werd gezet en daar had ik geen zin in.
Toernooidirecteur Andy McFee van de PGA European Tour zag mij tijdens het Open van 1987 op Hilversum. Hij sprak mij aan en vroeg of ik toch niet weer referee wilde zijn. De regels waren aangepast. Referees konden wél advies vragen, maar de spelers konden geen verzoek meer doen om een second opinion. Daar kon ik mee leven."

Na het overlijden van golfhistoricus Steven van Hengel trok Toto Strumphler jarenlang de kar van de stichting Early Golf. Dat is anno 2021 een volwassen tak van de NGF geworden. Zonder Strumphlers inspanningen was de aandacht voor de historie van golf in Nederland verwaterd en was veel kostbaar materiaal verloren gegaan.

Jan Kees van der Velden/Golfers Magazine
Foto: Toto Strumphler in 2014 (Koen Suyk)