Terug naar Nieuwsoverzicht

Ook golfbanen getroffen door overstromingen

31 juli 2021

Ook golfbanen zijn in meer of mindere mate getroffen door de wateroverlast in het zuiden van Nederland. De NGF heeft in een brief aan alle Limburgse clubs ondersteuning aangeboden aan de getroffen clubs en banen.

Een aantal banen moest (deels) de deuren sluiten vanwege het natuurgeweld. Veel banen konden al snel weer open maar sommige waren dagen dicht.

Onder de getroffen banen: de Zuid-Limburgse Golf & Country Club Wittem, Golfclub Land van Thorn (foto's boven), Golfclub Meerssen, International Golf Maastricht/Golfclub Maastricht, Golf & Country Club Hoenshuis, Golfbaan De HerkenboscheGolf & Country Club de Herkenbosche,, Golfresort Brunssummerheide/Golfclub Brunssummerheide, Golf Maasduinen, Golfbaan De Golfhorst en Golfbaan de Berckt. Op De Berckt, een golfbaan in Baarlo onder de rook van Venlo, werd voor de zekerheid het clubhuis en de machineloods ontruimd.

Ook enkele Brabantse banen waren de dupe van de vele regen die in het zuiden van Nederland viel en die voor hoog water in de rivieren zorgde. Golfclub De Dorpswaard in Kerkdriel bijvoorbeeld. De Dorpswaard overstroomt wel eens in de winter, omdat de baan in de uiterwaard van de Maas ligt. Een overstroming in de zomer is niet normaal voor deze baan. Het Dutch Junior Open op Toxandria werd een dag ingekort vanwege wateroverlast.

De NGF-accountmanagers van de clubs in Limburg hebben afgelopen week telefonisch contact gezocht met de verenigingen en banen. NGF-president Caroline Huyskes heeft op vrijdag per mail een brief gestuurd aan alle Limburgse clubs om namens de NGF steun te betuigen aan alle clubs en -banen die getroffen zijn door het natuurgeweld. “Ook naar jullie medewerkers die mogelijk persoonlijk getroffen zijn door de wateroverlast gaan onze gedachten uit”, zegt Huyskes in de brief.

Clubs die getroffen zijn, kunnen rekenen op ondersteuning door de NGF. Denk hierbij aan agronomisch advies wat betreft een snel en goed herstel van schade aan de baan of zakelijk advies omtrent de financiële steun die de overheid op gang brengt omdat het natuurgeweld en de wateroverlast tot een nationale ramp is uitgeroepen.

Naschrift

Getroffen clubs komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor niet gedekte schade, omdat deze overstroming als nationale ramp is gekwalificeerd. In augustus 2021 heeft het kabinet de schaderegeling voor het door de wateroverlast in juli 2021 in Limburg en (delen van) Noord-Brabant gepubliceerd. Deze regeling geldt ook voor sportverenigingen en sportondernemers in het getroffen gebied. Klik hier voor een landkaart van het getroffen gebied, waarin is aangegeven voor welke gebieden de regeling geldt. Klik hier voor de regeling met daarin de percentages voor vergoeding van geleden schade. Neem bij geleden schade contact op met Koert Donkers.