Terug naar Nieuwsoverzicht

Zet golf op de lokale politieke agenda

30 november 2021

Zet de wensen van jouw golfclub en -baan op de politieke agenda. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en de keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben invloed op het lokale sportbeleid in de komende vier jaar.

Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de sport- en beweegsector, en dus ook voor golf, zijn de verkiezingen een cruciaal moment. Het nieuwe gemeentebestuur heeft namelijk een grote invloed op het lokale sport- en beweegbeleid in de komende vier jaar. Van de ruim 2 miljard euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard euro van de gemeenten.

Sport staat vaker op de politieke agenda van het college van B&W en de gemeenteraad, zo blijkt uit de Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut. Dit heeft te maken met de coronacrisis, maar ook met het klimaatakkoord, het preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord. Sportclubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een energieke en gezonde gemeente en daarom is het belangrijk om je club op de politieke agenda te zetten. "Inwoners hebben behoefte aan sport en bewegen, dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd", zegt Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF, in de brochure 'Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente'. "Behoefte om samen te sporten, behoefte aan een goede plek om te sporten. Nog nooit werd de waarde van een vitale sport- en beweegsector zo duidelijk."

Sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien, heeft de sport- en beweegsector, onder aanvoering van NOC*NSF, de handen ineengeslagen en het 'Sportcampagneteam NL' gevormd. Dit team voert de landelijke sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen; het informeert lokale politieke partijen de komende periode zo goed mogelijk over de kracht van sport.

Het doel van het Sportcampagneteam NL is dat de Nederlandse sport- en beweegsector in alle gemeenten een prominente plek op de politieke agenda krijgen en dat er gepleit wordt voor extra investeringen. De boodschap van Sportcampagneteam NL is: sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Vier manieren om sport op de lokale politieke agenda te zetten

In de video en tekst hieronder wordt uitgelegd hoe je invloed kunt uitoefenen op de politieke agenda.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Zet (de wensen van) jouw club op de politieke agenda

NOC*NSF heeft materialen beschikbaar gesteld die je helpen om sport op de lokale agenda te zetten. Bijvoorbeeld de brochure ‘Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’, een handleiding voor sportclubs en een infographic over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze materialen kunnen desgewenst met eigen voorbeelden en logo’s worden aangevuld.

Activeer vrijwilligers en medewerkers om lokaal actief te worden in hun gemeente

Het lokale Sportcampagneteam voert de Sportcampagne in de gemeente uit. Deze Sportcampagneteams bestaan uit vrijwilligers, bestuurders en ondernemers van sportclubs en zijn bij uitstek de plek om actief deel te nemen en de kracht en waarde van sport continu op de lokale politieke agenda te zetten. Tijdens de Sportcampagne levert het lokale Sportcampagneteam input voor de verkiezingsprogramma’s en in aanloop naar de verkiezingen wordt bijvoorbeeld een werkbezoek of sportdebat georganiseerd. Aanmelden voor een lokaal Sportcampagneteam kan op de website van de Sportcampagne.

Bezoek een regionale bijeenkomst over de Sportcampagne

Het Sportcampagneteam NL organiseerde in november en organiseert ook in december nog verschillende (digitale) bijeenkomsten over de Sportcampagne. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van sportbonden en sportclubs. In deze bijeenkomsten wordt de Sportcampagne toegelicht en wordt er ingegaan op wat je zou kunnen doen om sport en bewegen op de politieke agenda in jouw gemeente te zetten.

  • 01-12-2021, 20.00 uur: landelijke bijeenkomst
  • 02-12-2021, 19.30 uur: Limburg
  • 06-12-2021, 20.00 uur: Zuid-Holland
  • 07-12-2021, 20.00 uur: Noord-Holland
  • 09-12-2021, 20.00 uur: Utrecht
  • 14-12-2021, 20.00 uur: Gelderland

Meld je hier aan voor een bijeenkomst.

Vergroot zichtbaarheid van de waarde van sport in jouw gemeente

In het eerste kwartaal van 2022 wil NOC*NSF zoveel mogelijk aandacht voor sport en bewegen, zodat de schrijvers van de collegeakkoorden (en hun adviseurs) worden bereikt. Deze aandacht kun je vragen in landelijke of regionale media of via eigen publicaties of social media. Relevant zijn onderwerpen waarin de waarde van sport op lokaal niveau doorklinkt. Voorbeelden daarvan zijn het ruimtelijk, economisch en sociaal domein. Denk dus alvast na over de onderwerpen die voor jouw sport en achterban relevant zijn, en hoe we met elkaar kunnen zorgen dat de politiek hier niet omheen kan.

Sportcampagneteam NL

Sportcampagneteam NL is een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.