Terug naar Nieuwsoverzicht

POS geeft ook golfbanen een stem

21 april 2022

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) heeft ondernemers in de sport, waaronder golfbanen, in korte tijd een duidelijke stem gegeven in politieke en maatschappelijke discussies. Lodewijk Klootwijk verruilt per 1 juni zijn baan als directeur van de NVG voor de functie van directeur-bestuurder van het platform. ‘Wij zijn het puzzelstukje dat nog ontbrak.’

De NVG is mede-oprichter van het POS. Waarom?

“De NVG was eigenlijk een a-typische brancheorganisatie, want de meeste brancheorganisaties houden zich met name bezig met lobbyen in Den Haag. Terwijl wij vrijwel uitsluitend actief waren binnen de golfbranche. Als het om sport gaat, wordt in Nederland van oudsher gekeken naar de traditionele sportverenigingen met leden. Zij zijn verenigd in sportbonden en worden vertegenwoordigd door NOC*NSF. Om als ondernemende sportaanbieder gehoord te worden en invloed te krijgen, moesten wij ons ook verenigen. We zochten daarom contact met een aantal andere brancheorganisaties en troffen gelijkgestemden. We komen allemaal uit een ondernemerscultuur, herkenden elkaars ervaringen en merkten dat we met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Drie jaar geleden is het POS met zes brancheorganisaties van start gegaan.”

Toen kwam corona en werd het POS meteen een belangrijke speler.

“We lieten zien dat we snel konden schakelen en zaten aan tafel met de minister en alle belangrijke partijen. In die periode hebben we een goed netwerk opgebouwd in Den Haag. Met als resultaat dat POS nu naast NOC*NSF en VSG uitgenodigd wordt voor gesprekken over sport op nationaal niveau. Wij zijn het puzzelstukje dat nog ontbrak: het ondernemersperspectief. Zo zijn we betrokken bij het nieuwe Nationaal Sportakkoord en de Human Capital Agenda Sport, die de sportsector aantrekkelijker wil maken voor medewerkers. Tijdens corona sloten ook steeds meer brancheorganisaties zich bij ons aan. Zoals dans en yoga, verrassend grote branches met een snel groeiend aantal sporters. Ook een aantal sportbonden, waaronder de judobond, is lid geworden. Zij zijn nu dus aangesloten bij NOC*NSF, voor de sport, én bij POS, voor de ondernemersbelangen in hun sector. Inmiddels verenigen we achttien branches die samen ruim zesduizend sportaanbieders vertegenwoordigen.”

Is de komst van het POS goed voor de golfbranche?

“De Golfalliantie - NGF, NVG en NGA - is al goed vertegenwoordigd op nationaal niveau, maar met POS bereiden we ons netwerk weer wat verder uit. Het POS wil bijvoorbeeld de goede contacten die er zijn met het ministerie van WVS ook opbouwen met de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Uiteindelijk bestaat onze branche voor het grootste deel uit ondernemende golfbanen. Hun belang kunnen we nu sterker inbrengen door de kracht van dit collectief. Als je groter bent, krijg je gewoon meer aandacht. Als golfbranche moeten we ook beseffen dat we onderdeel zijn van een groter geheel. We zijn zeker geen kleine sport, maar het is goed om als golfbranche ook aandacht te hebben voor nationale ontwikkelingen en daar een bijdrage aan te leveren. De NVG is daar net als de NGF zeer van doordrongen.”

Net als in golf is duurzaamheid voor het POS een belangrijk thema.

“Bijna de helft van de golfbanen in Nederland heeft het GEO-certificaat. Daarin is de golfbranche, onder aanvoering van de NGF, absoluut een voorbeeld voor andere sportbranches. Maar op het gebied van verduurzamen van sportaccommodaties zijn andere sporten weer wat verder. Wij moeten nog een inhaalslag maken in het verduurzamen van onze clubhuizen. Het POS is ook betrokken bij Sport NL Groen, waarmee verduurzamen toegankelijk wordt voor alle sportclubs. Een ander voorbeeld van een initiatief waarbij partijen de handen ineenslaan. Verduurzamen komt in een stroomversnelling door de hoge energieprijzen. Ook op dat vlak gaan wij als het POS samen met de andere belangenbehartigers het gesprek aan in Den Haag om de sportstructuur overeind te houden.”

POS en NOC*NSF willen de samenwerking verder intensiveren.

“Het is ook ónze missie om meer mensen te laten sporten. De Nederlandse Sportraad ziet een vitale en veerkrachtige samenleving als een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de komende jaren, en vindt daarom dat sport veel meer aandacht moet krijgen in de politiek. In het laatste regeerakkoord is bijvoorbeeld pas op het laatste moment een korte passage over sport toegevoegd. De Sportraad pleit er ook voor dat er een koepel voor de gehele sport- en beweegbranche wordt opgezet. Hierdoor zou de sport sterker staan met één gezamenlijke visie. Dat kan nu POS ook de ondernemende sport een stem geeft. Het POS en NOC*NSF kunnen samen nóg beter een vuist maken voor de sport. ”

Waarom heb je de overstap van NVG naar het POS gemaakt?

"Ik heb redelijk lang voor de NVG gewerkt, omdat ik het naar mijn zin had en er iedere keer weer mooie nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen waren in de golfbranche. De corona-jaren zijn erg spannend geweest en hebben de POS een enorme vlucht gegeven. Als medeoprichter van het POS had het bestuur van de NVG de potentie van deze koepelorganisatie al snel in de gaten. En daar ligt voor mij momenteel een grotere uitdaging dan in de golfbranche. Ik geloof heel sterk in mensen meer laten sporten en bewegen, ook voor de sociale binding die cruciaal is voor het welzijn en geluk. Daar ga ik mij graag op nationaal niveau voor inzetten. En dat samen met alle partners van het POS, waarbij de NVG niet de minste is. Ik wil iedereen zeer hartelijk danken voor de goede samenwerking die af en toe ook wrijving met zich meebracht. Zonder wrijving geen glans..."

Wat is het POS?

Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties die ongeveer 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen waar jaarlijks circa 7,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 115.000 mensen werken. Met een omzet van bijna 4,8 miljard euro vertegenwoordigt het platform ondernemende zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, squashbanen, bootverhuurders, jachthavens, golfbanen, yogaruimtes, vechtsporten, dans- en balletscholen, judoscholen, indoor klimhallen, indoor skicentra, sporteventbedrijven, multi-sportbedrijven en skateparken.