Terug naar Nieuwsoverzicht

Randvoorwaarden ontwikkeling Golfstart-platform

27 januari 2022

Golfstart, het platform dat golfclubs en -banen en de beginnende golfer bij elkaar brengt bestaat 2,5 jaar. In die 2,5 jaar is Golfstart snel gegroeid en maken clubs en beginnende golfers graag en veelvuldig gebruik van het platform en product. Voortbouwend op dit succes willen we nu Golfstart uitbreiden, zodat we golfers niet alleen een duurzame start in golf en aansluitend hun baanpermissie geven, maar ook begeleiden naar handicap 54.

In 2021 hebben bijna 1600 deelnemers bij in totaal 55 golfclubs een Golfstart-lespakket gevolgd. We zien dat de vraag naar Golfstart vaak groter is dan het aanbod op golfstart.nl. Maar ook dat er gevraagd wordt naar een soortgelijk lespakket om deelnemers te begeleiden naar handicap 54. Om die redenen gaan we twee producten toevoegen aan het huidige aanbod.

Golfstart van baanpermissie naar handicap 54

Dit lespakket is een vervolg op het bestaande Golfstart-lespakket. Daarmee kan de deelnemer het vervolgtraject - van baanpermissie naar handicap 54 - via het platform bij dezelfde golfclub boeken. De cursisten worden via een e-mail, en uiteraard ook door de pro, gewezen op het lespakket Golfstart van baanpermissie naar handicap 54 en zij kunnen zich dan direct inschrijven.

Golfstart naar handicap 54

Naast het bestaande Golfstart-lespakket waarbij deelnemers hun baanpermissie halen en de hierboven genoemde vervolgcursus, komt er ook een (uitgebreider) lespakket dat beginnende golfers meteen naar handicap 54 begeleidt. Dit lespakket wordt samen met het huidige Golfstart-lespakket op het platform gezet.

Op dit moment zijn we de randvoorwaarden aan het opstellen voor deze twee nieuwe producten. We stellen jullie gedachten en ideeën hierover zeer op prijs en willen jullie vragen mee te denken over wat die randvoorwaarden moeten zijn van dit vervolg op Golfstart door onderstaande enquête in te vullen vóór 15 februari 2022. Het duurt maximaal vijf minuten.

We hopen deze twee nieuwe initiatieven in het voorjaar te lanceren!