Terug naar Nieuwsoverzicht

Wat is een goede start in golf?

22 februari 2023

In een van de sessies tijdens het Nationaal Golf Congres luisterden de deelnemers naar sprekers die vertelden wat zij een goede introductie voor beginnende golfers vinden. Aansluitend werd gediscussieerd. “Maak duidelijk dat je niet in een dag leert golfen, maar we moeten beginners ook aanmoedigen door ze ervaring in de baan op te laten doen.”
Alexander Renders van de NGF onderstreepte in een volle zaal bij de opening van de sessie het belang van het onderwerp. Zo’n 60 procent van de beginnende golfers verlaat binnen twee jaar de sport. Dat was afgelopen jaar niet anders. Daarbij is het aantal startende golfers in 2022 met ongeveer 40 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het gevolg is een verdere vergrijzing. Met een goede start en integratie zorgen we voor een gezonde golfsport op de korte en lange termijn.

Verjonging dankzij Golfstart 


Spreker Thomas Kahnt, directeur van Golfbaan Kromme Rijn, vertelde hoe hij met Golfstart beginnende golfers een duurzame start geeft én bindt. “Een eendaagse cursus past niet bij onze vereniging met een hoge gemiddelde leeftijd. Dankzij Golfstart begroeten we de laatste jaren andere en jongere doelgroepen. Vooral in de categorie 21-50 jaar.”

Het platform neemt hem veel werk uit handen. “Een groot deel van de marketing en communicatie wordt voor je geregeld. Je tarief ligt wat lager, maar je bespaart op je marketinguitgaven om nieuwe golfers aan te trekken. Via social media en andere campagnes bereiken we nu bovendien meer mensen.”

Kromme Rijn heeft geen par-3-baan en verwijst de beginners daarom naar clubs en banen in de directe omgeving die daar wel over beschikken. “We zeggen: ga daar oefenen en kom dan terug bij ons”, lichtte Kahnt toe. Komen ze dan nog wel terug? wilde een clubbestuurder in de zaal weten. “We zien hierdoor geen opzeggingen”, verzekerde Kahnt. Iemand wees op het gezamenlijk belang: “We willen de beginnende golfer een eerste, plezierige ervaring geven met onze sport. Dat moet uitstijgen boven het belang van een baan.” Kahnt kreeg ook een suggestie mee van een collega: “Je kunt tegenwoordig vrij eenvoudig een par-3-baan in je bestaande baan realiseren.”

Meer vrouwen 


Een recent onderzoek onder Golfstart-deelnemers in 2022 onderschrijft de ervaringen met het platform bij Kromme Rijn. Liefst 86 procent gaat door bij dezelfde club. De gemiddelde leeftijd van de Golfstart-deelnemers was 48 jaar en 32 procent van de deelnemers was tussen de 21 en 50 jaar. Bovendien is 48 procent vrouw. Een vergelijkbaar percentage als in 2021. Dat het percentage vrouwelijke Golfstart-deelnemers een stuk hoger ligt dan het percentage bestaande vrouwelijke golfers (33 procent) is hoopgevend. En 96 procent zou Golfstart aanraden aan vrienden en/of familie om te starten met golfen.

Uit de enquête blijkt verder onder meer dat de golfprofessionals in de ogen van beginners naast het lesgeven eveneens een belangrijke rol spelen in het aanbieden van een geschikt vervolgaanbod, in het aanleren van de regels én in het fungeren als tussenpersoon tussen golfclub en startende golfer.

De Trumpi-methode

Golfprofessional Stephan Trumpi van Trumpi Golf ontwikkelde zijn eigen, onconventionele methode voor de startende golfer. Hij nam de zaal mee naar een keerpunt in zijn leven: zijn eerste kennismaking met golf ruim dertig jaar terug. “Als proftennisser had ik druk ervaren, maar het golfexamen was mijn meest stressvolle ervaring ooit. Wat jammer dat het zo gaat in deze mooie sport, dacht ik. Ik besloot me daarom van tennisleraar om te laten scholen tot golfleraar. Ik wilde beginners aanmoedigen in plaats van ontmoedigen zoals ik zelf ervaren had.”

Hij trok een jaar uit voor de ontwikkeling van zijn Trumpi-methode, waarmee hij in een dag het golfspel begrijpelijk en logisch maakt voor de starter. Dat begint met uitleg in een zaal over de belangrijkste golfregels en na de lunch kennismaken met de praktijk op een mini-golfbaan. Alles met positieve energie. Tijdens zo’n dag kun je de beginner veel beter een eerste totale golfervaring bieden dan in een uurtje les, is de stellige overtuiging van Trumpi.

Gek van golf


De inmiddels ervaren golfprofessional lichtte zijn populaire concept uitgebreid toe en toonde zelfbedachte hulpmiddelen, zoals een stok met voorgevormde grepen (“Sla je vele lessen mee over”). De sessie bleek helaas te kort voor zijn volledige verhaal. Gesprekleider Gerard Louter dwong de gastspreker daarom tot een flinke sprong voorwaarts in zijn presentatie met de vraag wanneer deelnemers aan zijn eendaagse cursus hun baanpermissie ontvangen. “Als ze binnenkomen”, gaf Trumpi aan. Dat antwoord veroorzaakte verbaasde blikken in de zaal. “Dan zijn we direct van de stress af en kunnen ze gaan leren golfen, want dáár komen ze voor”, vervolgde hij. “Ik ben het ontvangstcomité voor de beginnende golfers. Ik wil ze tijdens die dag helemaal gek maken van golf. Daarna stuur ik ze door naar de golfprofessionals bij ons of in hun eigen regio, die moeten ze verder gaan leren golfen. Waar ze lid worden maakt me niet uit, áls ze maar verder gaan met golfen.”

Clubkampioenschappen 


Enkele aanwezigen informeerden hoe zijn methode door andere golfprofessionals ontvangen wordt. Zij vermoedden weerstand. Aanwezige golfprofessionals in de zaal die met Trumpi samenwerkten gaven een positieve recensie. “Ik gebruik nog altijd veel onderdelen uit zijn methode.” Een andere golfprofessional omschreef zijn eerste beleving van de Trumpi-methode als een eyeopener. “Hij neemt mensen op een geweldige manier mee in het golfverhaal, ik besefte dat mijn traditionele aanpak die ik in de jaren daarvoor hanteerde veel beter had gekund. Je moet die dag een keer meegemaakt hebben om erover te kunnen oordelen.”

Een vertegenwoordiger van een golfclub uit België vertelde dat hij regelmatig “superenthousiaste” beginners ontvangt die een dag bij Trumpi zijn geweest en informeren waar ze zich kunnen inschrijven voor de clubkampioenschappen, waarna er gelach en applaus klonk in de zaal.

Verwachtingspatroon

Dat bracht de levendige discussie op de vraag of we er als golfbranche met eendaagse cursussen voor zorgen dat golfers snel weer afhaken. Deelnemers toonden zich positief over de manier waarop Trumpi beginners in een dag lyrisch maakt over golf zonder dat hij pretendeert dat hij ze in zo’n korte periode leert golfen. Maar zij twijfelden over de kwaliteit van andere spoedcursussen.

Iemand pleitte voor verwachtingsmanagement. “We moeten duidelijk maken dat je niet in een dag leert golfen.” En: “Laat zien dat er een traject is, maar we moeten beginners ook aanmoedigen: ga lekker ervaring opdoen in de baan. Leg daarvoor een par-3-baan aan in je baan of reserveer bepaalde starttijden voor deze groep. Beginners maken nu eenmaal fouten en wij moeten ze helpen, want je leert niet alles in één dag, maar ook niet in tien of in honderd dagen.”

Over de duur van een goede start in golf bleken de meningen verdeeld, duidelijk werd wel dat een uur te kort is om alles over dit belangrijke thema te bespreken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.