Terug naar Nieuwsoverzicht

Caroline Huyskes president van de EGA

18 november 2023

NGF-president Caroline Huyskes is nu ook president van de EGA, de European Golf Association. Op 18 november is ze in de jaarlijkse vergadering in Londen benoemd als opvolger van de Engelsman Jan Hubrecht. NGF-bestuurslid Jan Visser is in dezelfde vergadering benoemd als EGA-bestuurslid met als portefeuille handicapping en course rating.

Het is een grote eer maar geen verrassing dat Caroline Huyskes nu de nieuwe EGA-president is. Caroline was in de jaren 2016-2020 honorary treasurer in het EGA-bestuur (het executive committee) en in 2021 werd ze benoemd als president-elect. In dat jaar werd ze ook voorzitter van de werkgroep Environmental Sustainability. Huyskes werd in 2019 de eerste vrouwelijke voorzitter van de NGF. Bij de EGA is ze de tweede vrouwelijke president. Ze zal die rol vervullen tot november 2025.

Jan Visser, sinds 2021 NGF-bestuurslid Handicap & Regels, was al lid van de Handicapping and Course Rating Committee van de EGA (en namens de EGA ook lid van de Handicap Operations Committee van het WHS). Nu is Jan voorzitter van de Handicap en Course Rating Committee van de EGA en en die heeft standaard een plek in het EGA-bestuur. We stelden Caroline Huyskes en Jan Visser enkele vragen naar aanleiding van hun benoemingen.

Van harte gefeliciteerd! Ten eerste de vraag: wat is de EGA?
Caroline: “De EGA bestaat sinds 1937 en telt 49 leden: de golffederaties van Europese landen. In totaal zijn er ruim 4,5 miljoen golfers aangesloten bij de federaties van de EGA-leden. Een belangrijke taak voor de EGA is het organiseren van Europese kampioenschappen en internationale wedstrijden voor de allerbeste amateurs in Europa. Er zijn ongeveer 20 kampioenschappen per jaar. De EGA heeft haar kantoor in Lausanne, waar zes mensen fulltime werken. Daarnaast is er een vrijwilligersstructuur van ruim 30 mensen die uit een groot aantal verschillende landen komen. Als president is je taak om dit te overzien en ben je ook de voorzitter van het executive committee dat bestaat uit elf personen uit verschillende landen. In dat opzicht is het leiden van een EGA bestuursvergadering toch wel heel anders dan een NGF-bestuursvergadering! Naast het organiseren van wedstrijden heeft de EGA een belangrijke rol in relatie tot het Wereld Handicap Systeem en duurzaamheid.”

Caroline Huyskes

Wat hoop je te bereiken in je zittingsperiode en heeft ‘golfland Nederland’ baat bij jouw voorzitterschap?
Caroline: “Recent zijn we begonnen met het bij elkaar brengen van experts van de verschillende federaties, experts op specifieke onderdelen. Zo is er in 2022 een bijeenkomst geweest met twintig experts op het gebied van duurzaam golfbaanbeheer en begin dit jaar zijn we bijeengekomen met een dertigtal sportdirecteuren. Hierbij wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld en dat is voor elk EGA-land heel nuttig - waarom zou elk land het wiel opnieuw moeten uitvinden? Ik zou deze kennisoverdracht - het delen van best practices onder EGA-leden – graag op meerdere gebieden willen uitbreiden. Denk aan een jeugddag of een marketingdag. Het samenbrengen van experts uit verschillende landen was voorheen niet een activiteit van de EGA, maar het wordt erg gewaardeerd door de leden en persoonlijk zie ik ook veel toegevoegde waarde.”

Is er een grote overlap tussen de strategie van de EGA en de NGF?
Caroline: “Er is een overlap bij topgolf. Onze beste amateurs spelen in de door de EGA georganiseerde wedstrijden, zoals de ELKT’s, en - indien geselecteerd - in internationale wedstrijden zoals de (Junior) Vagliano Trophy of de St Andrews Trophy. Daarnaast werken de EGA en NGF allebei aan een lange-termijn duurzame golfmarkt, maar de twee organisaties spelen hierin een andere rol. De Nederlandse clubs hebben alleen indirect te maken met de EGA, behalve dan dat de EGA voor haar leden het Wereld Handicap Systeem verzorgt. Wat dat betreft is er een link tussen de golfer en de EGA. Het is misschien goed om te weten dat het budget van de EGA gelijk is aan dat van een doorsnee golfclub. Maar door de inzet van de vrijwilligers - ook lokale vrijwilligers bij toernooien - krijgt de EGA toch veel voor elkaar. Verder onderhoudt de EGA veel contact met internationale stakeholders zoals de R&A, IGF (International Golf Federation) en FEGGA (Federation of European Golf Greenkeeping Associations). Hierbij spelen we een coördinerende rol voor de golffederaties die zijn aangesloten bij de EGA.”

Wat is jouw visie op golf en duurzaamheid in Europa?
Caroline: “Golf en duurzaam gaan hand in hand. Of het nu in de marketing van golf is, de beleving van de speler of gerelateerd aan regelgeving. Op Europees vlak zijn er wel heel wat uitdagingen en dat heeft onder meer te maken met het verschillende klimaat in delen van Europa. Vergelijk Noorwegen met Spanje. Er zijn ook uitdagingen rondom het verschil in aandacht dat duurzaamheid - bijvoorbeeld de reductie van pesticiden – in de afgelopen tien jaar bij de diverse EGA-leden heeft gehad. Wat ook een rol speelt is of een EGA-land wel of niet aangesloten is bij de EU en daarmee direct afhankelijk is van EU-regelgeving is en hoe groot de golfsport in een bepaald land is. Maar die uitdagingen maken het alleen maar interessanter. De komende tien jaar verwacht ik veel vooruitgang in Europa op het gebied van duurzaam golf. Het gebruik van pesticiden is niet het enige focuspunt, we hebben bijvoorbeeld ook te maken met water, CO2-uitstoot en biodiversiteit. Als EGA willen we een coördinerende rol blijven vervullen. Enerzijds richting Brussel, anderzijds op het gebied van kennisuitwisseling en best practices. In mei 2022 was er een eerste ‘formele’ bijeenkomst waarbij alle duurzaamheidsexperts van de verschillende EGA-leden aanwezig waren. Sindsdien is er veel contact tussen deze deskundigen. Met het oog op toekomstige strengere EU-regelgeving op het gebied van pesticidegebruik is - mede door de goede inbreng van Niels Dokkuma, NGF-manager Duurzaam golfbaanbeheer - de onderlinge communicatie en afstemming geïntensiveerd. Nederland is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid en daar hebben wij met het oog op strengere EU-wetgeving baat bij.”

Jan Visser

Jan, ook van harte gefeliciteerd. Waar zie je de grootste kruisbestuiving tussen je rollen bij de EGA en NGF?
Jan: “In de afgelopen vier jaar heb ik mij met mijn collega's sterk gemaakt voor het verlagen van de afstanden voor banen in het course rating systeem, van 3.000 naar 1.500 yards (1.370 meter) voor 18-holes banen en 750 yards (685 meter) voor een 9-holes baan. Dit betekent dat je voortaan wereldwijd ook op korte banen ronden kunt spelen die meetellen voor je handicap. In Nederland kon dit al, omdat we sinds 2016 meedoen aan een EGA-pilot. De data die we in Nederland hebben verzameld en mijn aanwezigheid in WHS-vergaderingen hebben eraan bijgedragen dat qualifying golf op korte banen vanaf 1 januari 2024 wereldwijd aangeboden kan worden. Het mooie van de combinatie van rollen is dat ik de dingen die ik leer in Nederland direct kan inbrengen in Europese en wereldwijde vergaderingen over mogelijke aanpassingen van het handicapsysteem en course rating systeem. In het NGF-banenbestand staan nu enkele korte banen die niet aan het WHS-lengtecriterium voldoen. Met deze banen zullen we contact opnemen om te overleggen of zij op een of andere manier wel aan het lengtecriterium kunnen gaan voldoen.”

Wat hoop je in je zittingsperiode bij de EGA te bereiken?
Jan: “Momenteel ben ik bezig met het maken van een analyse van de golfbanen in Nederland. Het doel is om banen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van hun baan wat betreft teesets en -kleuren, zodat zo veel mogelijk spelers de tees gaan kiezen die het meeste spelplezier opleveren. Wat daar onder meer voor nodig is, is een goede afstandsverdeling tussen wit, geel, blauw, rood en oranje. Ik kan vanuit mijn rol bij de EGA gemakkelijk overleggen met collega's uit andere landen en hen informeren over de situatie in Nederland. Ook kan ik leren van hoe andere landen dit doen. Het doel is om samen voorstellen uit te werken die op Europees niveau toegepast kunnen gaan worden."

Caroline Huyskes is de derde Nederlandse EGA-president. Van 1969 tot 1971 bekleedde Willem Snouck-Hurgronje de functie en van 1983 tot 1985 was Richard Rahusen voorzitter.