Terug naar Nieuwsoverzicht

NGF laat onafhankelijk onderzoek doen na meldingen bij CVSN

6 september 2023

Een vervolgbericht over de notitie die de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft ontvangen van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Dit is een update van het nieuwsbericht dat op 30 augustus op de website van de NGF is gepubliceerd.

Selectie en onderzoek

Op 8 augustus jongstleden heeft het NGF-bestuur besloten een onderzoek te starten. Op 30 augustus jongstleden is besloten dit onderzoek extern te beleggen, zodat een objectief en zorgvuldig beeld kan worden geschetst over feitelijke inhoud en juistheid van de beweringen. Er zijn de afgelopen weken gesprekken geweest met meerdere externe onderzoeksbureaus. Na een zorgvuldige selectieprocedure is gekozen voor Unravelling Onderzoek & Advies. De betrokkenen worden over het onderzoek, route en timing uitgebreid geïnformeerd.

Media

Totdat feitelijk bekend is wat er aan de hand is, is het in het belang van alle betrokkenen dat er uitermate terughoudend over wordt gecommuniceerd. Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle betrokkenen om in het belang van een zorgvuldig onderzoekstraject af te zien van media-optredens. De NGF zal transparant blijven informeren tijdens en na het onderzoek.

We benadrukken nogmaals dat het in dit stadium gaat om meldingen bij het CVSN die communicatie- en beleidszaken betreffen en waarbij geen wederhoor en waarheidsvinding toegepast is. Het is namelijk niet de taak van het CVSN om onderzoek te doen. Daarom wordt nu een extern onderzoek gestart.

Eventuele verdere vragen kunnen schriftelijk worden gesteld aan Danielle Wallet via danielle.wallet@ngf.nl.