Terug naar Nieuwsoverzicht

Samen werken aan toekomst jeugdgolf: "De potentie is er"

19 april 2024

Er is bij golfclubs veel belangstelling om mee te doen aan het nieuwe jeugdplan van de NGF, GolfTON en PGA Holland. Dit plan is dit voorjaar gepresenteerd in regiobijeenkomsten.

De eerste regiobijeenkomst was op 26 maart, de laatste op 18 april. Dit is een verslag van een bijeenkomst gehouden in maart.

Terwijl Alexander Renders, Teammanager Sportparticipatie, het idee achter de acht regio’s toelicht op de kaart van Nederland, ziet medewerker en accountmanager Kaj van Leeuwen weer enkele nieuwe aanmeldingen binnenlopen voor de presentaties. De grote belangstelling stemt beide NGF-medewerkers optimistisch over de uitvoering van het nieuwe jeugdplan samen met de clubs.

“Clubbestuurders gaven in het najaar al aan dat we op ze konden rekenen en voegen nu de daad bij het woord”, zegt Renders. Hij merkt dat steeds meer clubs de noodzaak van actie inzien. De huidige cijfers zijn dan ook ronduit alarmerend. Het aantal golfers onder de achttien jaar daalde in Nederland in tien jaar tijd van 19.000 naar 12.000. Terwijl het totaal aantal golfers stijgt. Jeugdgolfers vertegenwoordigen daarom nog slechts 3 procent van het geregistreerde spelersbestand.

Cultuurverandering

De vergrijzing van golf brengt de toekomst van de clubs en de sport in gevaar. Renders geeft aan dat de gemiddelde leeftijd bij sommige verenigingen al boven de 65 jaar ligt. Besturen voorzien problemen met hun begroting als die trend verder doorzet. “Hoe meer de gemiddeld leeftijd oploopt, hoe minder aantrekkelijk een club voor jongeren wordt. Op een club waar meer jongeren zijn, wordt golf ook meer als een sport gezien. Meerdere generaties op je baan geeft een andere dynamiek. En we hebben er de ruimte voor want ouderen willen op andere tijdstippen spelen dan jongeren.”

Van Leeuwen is ervan overtuigd dat clubs die aansluiten bij het jeugdplan een grote potentiële doelgroep kunnen aanspreken. “We hebben 435.000 geregistreerde golfers in Nederland maar toch slechts 12.000 kinderen. Er lopen heel veel ouders rond op de banen die nu denken: ik hoef mijn kind hier niet mee naartoe te nemen. Ik ben zelf zo’n ouder. We moeten golf leuker en aantrekkelijker maken voor de jeugd, waardoor ze graag naar de club komen. Dat vraagt om een cultuurverandering.”

Financieel succesvoller met jeugd

Jeugd is wel degelijk enthousiast te krijgen voor golf. De NGF bestudeerde de aanpak van landen waar het goed gaat met jeugdgolf. Zweden bijvoorbeeld heeft ruim 60.000 (!) jeugdgolfers. “Golf wordt daar echt gezien als een familiesport en is bijzonder laagdrempelig gemaakt voor kinderen. Ze hebben bijvoorbeeld speciale tijden op de baan voor kinderen. De Zweedse clubs met een hoog percentage jeugdgolfers blijken ook financieel succesvoller”, leerde Renders.

De Deense golffederatie geeft dan weer het goede voorbeeld in hoe je de jeugd moet activeren. Bijna de helft van de Deense jeugdgolfers doet mee aan wedstrijden in regio’s dicht bij huis. Dat heeft een positieve uitwerking op hun spelniveau. “Denemarken telt in Europa het hoogste aantal kinderen onder handicap 5. Wij hebben in Nederland meer jeugdgolfers dan de Denen, maar bij ons speelt de jeugd nauwelijks.”

De baan is spannend

De NGF ontwikkelde het nieuwe jeugdplan in samenwerking met GolfTON en PGA Holland. Van Leeuwen geeft aan dat hij en zijn NGF-collega’s de clubs gaan ondersteunen bij de praktische zaken en daarvoor over een arsenaal aan tools beschikken. “We bieden bijvoorbeeld een concept jeugdbeleidsplan, waarover iedere club zou moeten beschikken die met jeugd aan de slag wil gaan. We vinden ook dat er een jaarprogramma moet zijn, waarin de helft van de tijd zich in de baan afspeelt.”

Dat laatste is volgens Renders cruciaal om de jeugd te binden. “We willen de kinderen enthousiasmeren voor golf, maar vervolgens moeten we ervoor zorgen dat ze de sport ook gaan beoefenen in de baan. Dát is golf. De trainingen zijn nu voornamelijk op de oefenfaciliteiten. We horen van clubs dat kinderen niet meedoen aan wedstrijden. Ze zien de baan als iets spannends en haken daardoor ook eerder af.”

Regiotrainingen

Vanaf mei 2024 wordt in alle acht regio’s gestart met maandelijkse groepstrainingen. Voor jongens en meisjes die net wat meer willen dan het clubprogramma. “Elke club heeft wel een of twee kinderen met iets meer ambitie”, aldus Renders. “We willen die kinderen in elke regio bij elkaar brengen en mogelijk maken dat ze met elkaar kunnen trainen. Onder leiding van enthousiaste pro’s uit die regio. Deze pilot gaan we vervolgens evalueren, want kwaliteit is key bij alles wat we in het jeugdplan doen. Volgend jaar willen we ook een nieuwe toernooistructuur opzetten met wedstrijden voor kinderen van alle niveaus en leeftijden, waarin weer de regio’s een belangrijke rol spelen.”

Draaideureffect opheffen

Eveneens vanaf 2025 zal een grote marketingcampagne gericht op jeugd gelanceerd worden. Daarvoor moet de basis eerst goed zijn, wijst Van Leeuwen op de structuur binnen de clubs en de samenwerking in de regio’s. “Veel clubs die nu ‘iets met jeugd’ gaan doen, slaan een paar stappen over en beginnen met werven van nieuwe jeugdleden. Die denken niet eerst goed na over waar die kinderen terechtkomen of wat ze aanbieden. Als je aankondigt dat het een feestje is maar kinderen hebben een slechte ervaring, dan zie je ze nooit meer terug op de golfbaan. We moeten dat draaideureffect opheffen en de jeugd blijvend aan onze sport binden.”

Om dit allemaal te kunnen realiseren, wordt de deelnemende clubs om commitment aan het jeugdplan gevraagd in de vorm van zes aanbevelingen (zie het kader hieronder). Zoals de aanstelling van een bestuurslid dat volledig toegewijd is aan jeugdgolf. Van Leeuwen: “Daarmee zet een club al een belangrijke stap in de goede richting. Dan heb je iemand die aan de slag gaat met het jaarprogramma en tijdens bestuursvergaderingen steeds het belang van jeugd binnen de club in de gaten houdt.”

Zes aanbevelingen aan deelnemende clubs
1. Voeg één toegewijd bestuurslid toe met volledige focus op jeugdgolf.
2. 50 procent van de trainingen speelt zich af in de baan.
3. Creëer een jaarrond trainingsprogramma waarbij je één tot drie keer per week contact hebt met de jeugdspelers.
4. Verwijder alle barrières zodat kinderen kunnen spelen in de baan.
5. Focus op specifieke jeugddoelen.
6. Sluit je aan bij de jeugdregio’s.

Ambitieus

Het streven is om met zoveel mogelijk clubs, banen en professionals in de acht regio’s van start te kunnen gaan. Clubs die nog niet zover zijn, kunnen uiteraard later aansluiten bij het jeugdplan. Alle documenten zijn voor iedereen toegankelijk en te downloaden, vertelt Van Leeuwen. “Ook die clubs kunnen bij ons terecht met vragen. We vinden het belangrijk dat clubs bezig zijn met jeugd. Natuurlijk hopen we dat alle clubs aansluiten bij de samenwerking in de regio. Alleen door samen te werken, kunnen we veel van elkaar leren en komen we verder."

De NGF wil met jeugdgolf binnen vijf jaar de stap zetten van de huidige 3 naar 8 procent (het Europees gemiddelde) van het aantal aan een golfbaan verbonden golfers, om van daaruit verder door te groeien naar 10 procent (bij de betere van Europa). Renders: “We weten dat de potentie er is in Nederland. We hebben een grote groep golfers, veel clubs met prima faciliteiten en we zijn ervan overtuigd dat golf een echte familiesport is.”