Terug naar Nieuwsoverzicht

Wijziging rondom inkomsten uit NGF-wedstrijden

4 mei 2024

Op 4 mei heeft Follow the Money een artikel gepubliceerd ‘Golfbond stopt jarenlang gesjoemel van de directeur in de doofpot’. Het bestuur en de directie van de NGF nemen expliciet afstand van het artikel. Het artikel bevat feitelijke onjuistheden, er wordt onterecht naar individuele personen gewezen en het artikel is grotendeels gebaseerd op insinuaties en beweringen van mensen die de NGF en individuele mensen schade willen berokkenen.

De NGF organiseert landelijke wedstrijden waarbij zij van oudsher de inschrijfgelden contant ontvingen. Sinds augustus 2023 heeft de NGF haar werkwijze veranderd en is het tegenwoordig alleen nog mogelijk om giraal te betalen. 

Van deze inkomsten werd een deel gestort op de rekening van de NGF en verantwoord in haar jaarrekening en een deel werd gebruikt om contante betalingen te doen. 

De accountant is op de hoogte en heeft dit meegenomen in haar controle van de jaarrekening 2023. De bedragen worden niet materieel geacht. De jaarrekening van 2023 wordt op 13 mei a.s. gepubliceerd.