Uitgaves en merken

De NGF communiceert op diverse manieren met haar doelgroepen. De communicatie is opgesplitst in de B2B communicatie richting haar Leden (golfclubs), golfbanen, golfprofessionals en overige stakeholders. Daarnaast communiceert de NGF in het belang van de golfsport op regelmatige basis met de golfer via een van haar merken, te weten: GOLF.NL (het platform voor golfend Nederland), Golf RAAK! (golf is andere fun) en De Golf Academie (alles voor de ontwikkkeling van je vaardigheid).