Terug naar Webinars & Online trainingen

IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden

Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. In deze online training van de Golfalliantie (NGA-NVG-NGF) wordt IPM toegelicht. Ook wordt ingegaan op de uitzonderingen die er nu nog zijn op het gebruiksverbod mits een golfbaan voldoet aan geïntegreerde gewasbescherming.

In deze online training van de Golfalliantie geeft Niels Dokkuma (NGF Duurzaam beheer/Agronoom) een toelichting op IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden. Deze presentatie gaat in op het waarom, hoe en wat van IPM en geeft antwoord op de vraag: wat zijn tot eind 2022 - als laatste redmiddel - de uitzonderingen op het gebruiksverbod? 

In de online training wordt IPM vanuit eerste hand uitgelegd en geduid. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van IPM via OnCourse Nederland. Deze portal, gratis voor Nederlandse clubs en banen, maakt het gemakkelijker om de met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgestemde IPM toe te passen, omdat golfbaanbeheerders op een gebruikersvriendelijke manier door alle stappen worden geleid om invulling te geven aan deze wettelijke verplichting.

Deze training zal ook onderdeel zijn van de jaarlijkse Golfalliantie-workshop, maar deze workshop is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. 

Bekijk de online training van de Golfalliantie (NGA-NVG-NGF) hier of hieronder.

  • Inleiding: 0:00-1:09
  • Voorgeschiedenis: 1:09-4:24
  • Wetgeving: 4:24-18:22
  • IPM in OnCourse: 18:22-26:16
  • Uitzondering op het verbruiksverbod: 26:16-einde

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

  • Online trainingen over het gebruik van OnCourse Nederland vind je hier.
  • Een overzicht van alle online trainingen vind je hier.
  • Voor meer informatie over IPM en OnCourse, klik op de links onderaan deze pagina.