Succesbeleving en plezier zijn de belangrijkste motivaties waarom iemand golft en er beter in wil worden. Het heeft tot gevolg dat een golfer langer verbonden blijft aan de sport en meer gaat spelen. Uit de ledenstatistieken blijkt dat golfers met handicap 28 of lager de sport nog maar zelden verlaten. Om die reden heeft de NGF sportief beleid tot een van haar vier speerpunten gemaakt en ondersteunt ze golfclubs en -banen zeer intensief in hun ontwikkeling daarbij.

Alles over sportief beleid

Met in het achterhoofd de demografische ontwikkelingen zijn er drie redenen om te investeren in jeugd- en familiegolf. Voor de korte termijn: om golf als familiesport een kans te geven. Zonder jeugd geen familiegolf. Voor de middellange termijn: om succesvolle topgolfers voort te brengen. Zonder jeugd geen talentontwikkeling. En voor de lange termijn: om de instroom te waarborgen. Jong geleerd is oud gedaan. Generatie na generatie. De NGF heeft jeugd- en familiegolf hoog in het vaandel staan en stimuleert alle initiatieven die in de loop der jaren zijn ontstaan om deze doelgroepen te boeien, binden en behouden.

Alles over jeugd- en familiegolf

Bij het beheer van golfbanen en andere natuurgrassportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen en het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een langetermijnaanpak kunnen we met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

Alles over duurzaam beheer

Themas

Bij de NGF is het besef en de bereidheid tot verandering aanwezig. Het gaat de komende jaren in golf om toegankelijkheid, leeftijds- en geslachtsopbouw, het behoud van bestaande golfers, de introductie van nieuwe golfers en verantwoord beheer gericht op behoud van speelkwaliteit. Los van de bovenstaande vier thema's - welke fungeren als speerpunten - wordt er ook aandacht besteed aan onderstaande onderwerpen.