Terug naar Caddie

Groepslessen in plaats van individuele lessen

8 september 2017

Om golfers meer en/of beter te laten golfen, moet golf centraal worden gezet in het sportieve programma van de club. De Peelse heeft hier een goed en zeer succesvol voorbeeld van doorlopen met de cursus sportief beleid als vertrekpunt.

De drivingrange en oefenfaciliteiten werden steeds minder gebruikt en de par-3 baan raakte overwoekerd. De Peelse Golf zag het aantal leden dat golflessen nam steeds teruglopen. Er moest iets veranderen. Maar waar begin je? En hoe krijg je iedereen mee? De Noord-Limburgse vereniging besloot golf weer centraal te stellen en koos voor groepslessen in plaats van individuele trainingen als basis voor het sportief beleidsprogramma. Met succes: het programma leidde tot een verdubbeling van het aantal aanmeldingen voor de lessen. Veel deelnemers gaven aan dat juist het trainen in een groep voor hen de doorslag gaf.

De volgende stap zijn de nog-niet-leden

In 2017 organiseerde De Peelse voor het eerst een zomeravondcompetitie, waaraan tweehonderd leden meededen. Het beste competitieteam legde het uiteindelijk zelfs af tegen een lager geklasseerd team. Het enthousiasme bleek uit het feit dat ruim honderd deelnemers aan deze competitie uit de nieuwe trainingsgroep afkomstig waren. Bovendien was het programma sfeerverhogend binnen de vereniging, het terras zat bij activiteiten tot elf uur ’s avonds vol en de horeca profiteerde mee.

Nieuwe plannen zijn er ook. De promotie was vooral gericht op de bestaande leden. In een volgende fase wil de Peelse ook niet-leden in het programma proberen te krijgen en zo aan marktvergroting te doen. Alles met maar één doel: het leuker en aantrekkelijker maken van oefenen, trainen en lessen!

We hadden niet verwacht dat het succes zo snel zou komen

Het uitgebreide artikel met een interview van de initiatiefnemers en waar ze tegenaan liepen is te lezen in Golfmarkt nummer 11.

Ga naar de hoofdpagina Sportief beleid en best practices.