NGF aansprakelijkheidsverzekering voor clubs

Bij een golfclublidmaatschap is onder meer inbegrepen deelname aan de collectieve NGF-aansprakelijkheidsverzekering. Aon heeft in samenwerking met de NGF een verzekeringspakket ontwikkeld dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van golfverenigingen, hun leden en bestuurders.

Voor golfverenigingen is het van belang dat zij zich kunnen concentreren op hun taken zoals dagelijks bestuur en financieel beleid. Aon helpt verenigingen met op maat gesneden advies en verzekeringen.

Alle verzekerbare risico's worden op maat afgedekt. Denk hierbij aan aansprakelijkheid van de vereniging én bestuurders, materiaalschade en diefstal. Door de sterke onderhandelingspositie van Aon zijn goede afspraken gemaakt over de dekking, service en prijs.