Terug naar Publicaties en artikelen

Boek: 'Colf Kolf Golf'

Het in 2016 verschenen boekje "Colf Kolf Golf" vertelt over de Nederlandse geschiedenis van golf en vroege varianten van golf.

Het 80 pagina's tellende boek vertelt aan de hand van foto's van tegels, schilderijen en voorwerpen over colf, kolf en golf in Nederland, drie verschillende speelvormen met een stok en een bal. Do Smit is de hoofdauteur en de tekst is Nederlands- én Engelstalig. Het boekje - een leuk cadeau voor golfers - kost 12,75 euro en is te bestellen op golfboeken.nl.

Het werk is zo groot als een tegeltje en is in september 2016 op de Koninklijke Haagsche gepresenteerd. Michiel Eijkman, de toenmalige voorzitter van de Stichting Nederlands Golf Archief Early Golf, overhandigde een eerste exemplaar aan Ronald Pfeiffer, erelid en voormalig voorzitter van de NGF. 

De Stichting Early Golf is opgegaan in de Commissie Erfgoed van de NGF. De commissie wordt bij het maken van een nationaal archief geholpen door een archivaris en heeft een eigen website (golfgeschiedenis.nl) waarop veel artikelen en foto's zijn te vinden. De commissie was ook nauw betrokken bij de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum in 2014 bij het 100-jarige bestaan van de NGF.

Erfgoed meer bekendheid geven

De Commissie Erfgoed van de NGF streeft er naar het Nederlands golferfgoed meer bekendheid te geven en het boek 'Colf Kolf Golf' is hier een voorbeeld van. "In de bestuursvergaderingen is nagedacht over de vraag hoe men het rijke golferfgoed van de Nederlandse golfgemeenschap kon populariseren", zei Michiel Eijkman in 2016 bij de presentatie van het boek. "Besloten werd dat dit het best kon gebeuren door op een populair wetenschappelijke, verantwoorde wijze het rijke erfgoed onder de aandacht te brengen van de leden van de Koninklijke NGF."

De vondst van het tegelboekje Tegel-ABC in de winkel van het Rijksmuseum bracht uitkomst. Eijkman in 2016: "De auteur, ingenieur en kunsthistoricus Frans Klein, was zeer behulpzaam en adviseerde om niet alleen enige oud-vaderlandse golftegels op te nemen maar om het boekje uit te breiden met teksten uit de vaderlandse geschiedenis over oude speelvormen met stok en bal. Aangezien commissielid Do Smit al van plan was om over dit onderwerp een boek te schrijven, vielen de puzzelstukjes op hun plaats."

Afgesproken werd om vooral aandacht te besteden aan de oud-vaderlandse spelvormen colf en kolf en alleen de beginperiode van het huidige golfspel in Schotland, Engeland en Nederland te behandelen. "Zo is het geschied. En nu ligt een boekje Colf Kolf Golf op de plank. Ons eigen Tegelboekje!"

Keer terug naar de pagina Onze historie - publicaties en artikelen.