Terug naar Publicaties en artikelen

Boek: 'Golfpresidenten, de voorzitters van de NGF'

In december 2020 is een boek verschenen met portretten van de voorzitters van de Nederlandse Golf Federatie tussen 1914 en 1989.

Het boekje Golfpresidenten, de voorzitters van de Nederlandse Golf Federatie, 1914-1989 is geschreven door Arnout Janmaat, archivaris van de Commissie Erfgoed.

Het Nederlandsch Golf Comité, de voorloper van de NGF, werd in februari 1914 opgericht. In de eerste jaren overlegden afgevaardigden van vier Nederlandse clubs eens per jaar over de belangrijkste onderwerpen. In de 75 daaropvolgende jaren groeide de kleine sport aanzienlijk, het comité werd een federatie en het imago van golf kantelde. De functie van de voorzitter van het landelijk overlegorgaan veranderde langzaam maar zeker van een erefunctie in een fulltime baan.

In Golfpresidenten worden de eerste zeven voorzitters van het comité en later de federatie geportretteerd. C. ridder van Rappard (foto), J.A. baron van Pallandt van Walfort, jhr. A.M. Snouck Hurgronje, jhr. A.C.C.E. Calkoen van Limmen, jhr. W.J. Snouck Hurgronje, R. Rahusen en J.W. Verloop. Wie waren zij en wat betekenden zij voor de ontwikkeling van golf in Nederland?

Arnout Janmaat (1980) is historicus, archivaris en schrijver, gespecialiseerd in sport- en familiegeschiedenis. Het boek is te bestellen op de website bravenewbooks.nl.

Golfpresidenten boek

Keer terug naar de pagina Onze historie - publicaties en artikelen.