Erfgoed

13 juli 2017

De NGF Commissie Erfgoed doet onderzoek naar de geschiedenis van golf, colf en kolf in Nederland.

Voor deze doeleinden beheert de commissie - oftewel Stichting Nederlands Golf Archief ‘Early Golf’ - een fysieke collectie, opgeslagen in het St. Eloyen Gasthuis in Utrecht, een webmuseum met colf- en kolfafbeeldingen en een digitaal archief met golfhistorische documentatie.

De stichting streeft naar een zo volledig mogelijke databank met historisch materiaal. Hebt u of uw club nog interessante foto’s, notulenboeken en dergelijke liggen: wij helpen u graag met het ontsluiten hiervan. Naast het beheren van deze collecties stimuleert Stichting NGA Early Golf golfclubs de archieven op orde te krijgen en te digitaliseren. Hiervoor is een handleiding ‘omgaan met golfarchieven’ gepubliceerd, maar los daarvan kunt u adviezen bij ons inwinnen. 

Voorts stimuleert de stichting het maken van gedenkboeken door jubilerende clubs; desgewenst adviseren wij u bij een dergelijk proces. Ten slotte verzorgt de stichting met behulp van sponsoren publicaties. Ideeën voor mooie nieuwe onderzoeken en publicaties, in samenwerking of door ons ondersteund, zijn altijd welkom. 

GOLF.NL heeft een reeks artikelen gemaakt betreffende het erfgoed, kijk hier voor het overzicht. 

Heb je vragen, wil je met een aantal mensen eens kijken bij onze collectie in het Gasthuis, of ben je geïnteresseerd in een presentatie bij jouw op de club - neem contact op:

Stichting NGA Early Golf 

Telefoon: 030 242 63 70
Postadres: Postbus 8585
3503 RN Utrecht

Michiel Eijkman - voorzitter

Casper Knol - penningmeester
Do Smit - bestuurslid
Arnout Janmaat - bestuurslid/archivaris
Iain Forrester - bestuurslid
Ayolt Brongers - erelid
Toto Strumphler - erelid