Terug naar Kalender

Cursus Jeugdcoach

De cursus NGF Jeugdcoach is ontwikkeld in het kader van het Regionaal NGF Jeugdtraject. Met dit programma beoogt de NGF golfclubs, golfbanen en golfprofessionals de tools te geven om jeugd op een verantwoorde manier kennis te laten maken met de golfsport en op een goede wijze op te leiden tot enthousiaste golfers.
De NGF helpt bij het opstellen en uitvoeren van een degelijk jeugdprogramma, waarin lessen, trainen en spelen zijn geïntegreerd, zodat de jeugd spelenderwijs de golfsport kan ontdekken. Plezier en sociale binding zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De jeugdcommissie, golfprofessional, jeugdcoaches en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvol jeugdprogramma! Door de gezamenlijke inzet wordt in het Regionaal NGF Jeugdtraject gewerkt aan kwaliteit, structuur en continuïteit in het jeugdbeleid. Het levert een jaarprogramma voor de jeugd op, dat verankerd is in de club en dat wordt uitgevoerd door professionals en kundige vrijwilligers.
De professionals zijn verantwoordelijk voor het les- en trainingsprogramma en geven de lessen. De jeugdcoach is verantwoordelijk voor het begeleid oefenen en spelen in de baan.

Wat leert een jeugdcoach?

De jeugdcoach speelt een cruciale rol in het jeugdprogramma. Hij of zij werkt nauw samen met de golfprofessional. Een goede uitwisseling van informatie tussen de jeugdcoach en de golfprofessional is van groot belang en draagt bij aan de kwaliteit van het jaarprogramma.

In de cursus wordt getraind op de verschillende rollen van de jeugdcoach. In het kort zijn dit:

 • Enthousiasmeren, motiveren en het creëren van een fijne en veilige sfeer.
 • Het geven van voorbereide trainingen op de oefenfaciliteiten.
 • Het begeleiden bij baantrainingen.
 • Het terugkoppelen van uitkomsten van trainingen aan de golfprofessional.
 • De ondersteuning van de golfprofessional bij de jeugdlessen.
 • Het begeleiden bij wedstrijden (flight-begeleiding).
 • Het bijbrengen van kennis van etiquette en eventueel de golfregels.

Diploma

De cursus NGF Jeugdcoach is een door NOC*NSF erkende opleiding op niveau 1 van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Dit betekent dat een erkend diploma kan worden behaald, als aan alle drie de onderdelen van de cursus wordt voldaan:

 1. bekijken van de video’s en werkboek.
 2. het volgen van de cursusdag.
  (Na het volgen van de cursusdag ontvangt de cursist een bewijs van deelname)
 3. (optioneel) het doen van de Proeve van Bekwaamheid door het indienen van het portfolio:
 4. Het maken van de drie portfolio-opdrachten uit het cursusboek en de bevindingen in het werkboek noteren.
 5. De overige vragen in het werkboek beantwoorden.
 6. Het volledig ingevulde werkboek door de jeugdcommissie naar de NGF laten sturen t.a.v. het secretariaat van de Toetsingscommissie.


Het werkboek wordt beoordeeld door een van de PvB-beoordelaars. De NGF stuurt het diploma en het werkboek naar de club ter attentie van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie verstrekt het diploma en het werkboek aan de jeugdcoach(es).

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de NGF cursus jeugdcoach of wil je graag een cursus organiseren op jouw club of in jouw regio? Neem dan contact op met Twan Boerdonk.